Over Dus!

Dus! is een platform om mensen op weg te helpen bij hun bewustwordingsproces.
Hoe we onze realiteit creëren.
Hoe kunnen we het leven dat we wensen met minder moeite manifesteren?
Ons leven naar een hoger niveau tillen? Ons dromen en intenties waarmaken. Onze talenten en kwaliteiten ontwikkelen.
Hoe kunnen we meer succes, voldoening en zelfvertrouwen ervaren, ongeacht hoe de situatie nu is?

In plaats van ons te laten leiden door omstandigheden, zelf verantwoordelijkheid nemen voor ons leven. Leren ons eigen licht te zijn in de wereld.
Meer liefde, vrede en geluk en minder frustratie, onmacht en wanhoop.
We kunnen niet de hele wereld veranderen, maar we kunnen ons microkosmos scheppen.
Ook kinderen kunnen we leren om hun eigen stem te volgen.
Dus! geeft een andere kijk op voeding, gezondheid, geluk, het begeleiden en grootbrengen van kinderen.

Niet dat ik daarmee misstanden of ellende ontken.
Maar in plaats van te vechten tegen een bierkaai, of juist de situatie te ontkennen of verdringen, kunnen we zaken aan het licht brengen en een geweldloze confrontatie aangaan.

Waar strijden of proberen iets weg te dringen, heel veel energie kost, kan het bevrijdend zijn om het onder ogen te zien.
Voelen wat er te voelen is.

Hoe kunnen we bijdragen aan een eerlijke, gezonde en natuurlijke samenleving, waarin we allemaal tot ons recht komen? Pas als je jezelf kent, kun je begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en ermee omgaan.

Dus! gaat op zoek naar de waarheid. Wat niet betekent dat het alwetend is. Nieuwe ervaringen en inzichten zijn juist heel welkom. Dus! probeert de mensen en de maatschappij te begrijpen en doorzien en is niet bang om kritiek te ontvangen. Door interactie, positief of negatief, doe je ervaring op en leer je jezelf en het leven kennen. Je komt dichter bij de waarheid.
Dus! is ook niet bang om kritiek te geven en de wereld wakker te schudden.

De intentie is om samen een vredige beweging te vormen, voor positieve veranderingen. Bijna iedereen wil gezond, gelukkig en vrij zijn en heeft wensen en dromen.
Laten we weer gaan samen-leven, in plaats van langs elkaar heen. De liefde tussen ouders en kinderen, moet vrije toegang hebben.

Ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en netwerken vormen past ook bij Dus! Ideeën, inzichten of artikels zijn heel welkom.

“Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.”
Mahatma Gandhi.

Sarah Morton. Redactie.

redactie@dus-sarah-morton.info

Oorlog tegen het kind.

Je ogen lachen niet, je mond is stil, niemand die wat met je wil. Het vuur is gedoofd, liefde en warmte blijven buiten je bereik.

Te midden van stress, frustratie en haast, ben jij een last, een blok aan het been. De pijn is zo groot en jij bent nog zo klein. Laat jij van je horen, kun je een snauw krijgen. Geboren afreageerobject.

Ik kan hen niet vergeten; kinderen die gemarteld gillen. Of een gezichtje, misvormd van verdriet. Als ik de waarheid in die ogen zie, wil ik sterven. Die herinnering draag ik als een baby.

Velen worden net zo gevoelloos als hun verzorgers. Voor anderen lijkt de dood de enige weg om vrij te zijn. Van binnen gingen ze al veel eerder dood.

Ik kan hen niet vergeten. Sommigen bouwen een geslaagd leven op, worden bemind, bewonderd, maar van binnen blijft een stem zeggen: Wie wil jou nou hebben?

Als volwassene zie je kinderen, waarvan je denkt: Dat had ik kunnen zijn. Je zou hen willen zeggen: je bent niet alleen. Als deze verzorgers ook maar een minuut doormaken wat het kind voelt, hoe zullen ze dan kijken naar dat ‘lastpak’?

Sarah Morton.

Auteursrecht: Iedereen mag naar believen teksten van Dus! overnemen.
Sterker nog, het helpt Dus! met het verspreiden van informatie.
Wel bij het artikel een link plaatsen naar de bron.
(Artikels die ik van een andere website heb, daar heb ik geen zeggenschap over.)

Verder hoop ik dat de teksten niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, maar puur om de onderwerpen bespreekbaar te maken.

Disclaimer: de teksten hebben geen wetenschappelijke status.

15 Responses to Over Dus!

Comments are closed.