Voor wie met bureau jeugdzorg te maken heeft.

Jeugdzorg Dark Horse.
Heldere artikels en ervaringsverhalen over hoe jeugdzorg werkt.
Sven Snijer kan mensen ook bijstaan met goede raad.
www.jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/

Stichting KOG, (Kinderen, ouders en grootouders)
Informatieve website, met bruikbare informatie over hoe jeugdzorg werk en wat je als ouder het beste wel en niet kunt doen.
www.stichtingkog.info/
Er is ook een boek verschenen ‘De jungle van de jeugdzorg.’

Peter Prinsen is een oud-advocaat die mensen goede adviezen kan geven, als zij met jeugdzorg te maken hebben.
www.peterprinsen.nl/

Arnold Heertje, Auteur van het boek Economie. Ook hij brengt praktijken aan het licht en beschrijft de werkwijze van jeugdzorg, zoals hoe kinderen geestelijk mishandeld worden.
Hij heeft ook brieven geschreven, om het voor kinderen en ouders op te nemen.
www.jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2014/01/arnold-heertje-hekelt-de-praktijken-van.html

Wil NU, komt op voor een eerlijke en leefbare wereld.
Ook brengt de partij misstanden aan het licht en komt met ideeën voor een humane en gezonde samenleving.
www.wilnu.nu/

Oor voor U, een platvorm die de misstanden binnen scholen en instellingen als jeugdzorg aan het licht brengen en opkomen voor de rechten en de natuur van het kind.
www.oorvooru.wenst.nl/

Groep Hop is een politieke partij die onder andere jeugdzorg het vuur aan de schenen legt en ook gedreven advocaten kent.
www.groephop.nl/

Voor als u een schadeclaim wilt indienen voor wat ‘hulpverleners’ uw kind en gezin hebben aangedaan.
www.schadefonds.nl/

Handig om te weten of een rechter onpartijdig is, of bijvoorbeeld belangen hebben in de zaak. Sommige kinderrechters zitten in het bestuur van een instantie als jeugdzorg…
Als een rechter aantoonbaar partijdig is, kunt u hem of haar (mogelijk) wraken.
www.namenlijst.rechtspraak.nl/

One Response to Voor wie met bureau jeugdzorg te maken heeft.

  1. Pingback: No More Turning Away | uvrm

Comments are closed.