Heksenjacht in een modern jasje gestoken…

Heksen, een naam voor onaardige personen. Daar wordt deze benaming het meest mee geassocieerd, onaardige en gemene vrouwen. Heksen zijn van alle tijden en in sprookjes om van te griezelen. Kinderen krijgen daarom meteen al een angstig beeld van deze personages. Heksen treiteren je, zijn gemeen en roeren in potten en pannen met hun zelf bedachte brouwsels. Halloween is een uit Amerika overgewaaid fenomeen wat hier in de afgelopen tientallen jaren steeds populairder werd en de commercie vaarde er wel bij. Winkels vol heksen, spinnen, kraaien en andere attributen. Pompoenen met uitgesneden gezichten en kaarsjes erin; tot eind oktober is dit al een algemeen herfstbeeld. Heksen, in vroegere tijden eindigden zij op de brandstapel. Heksen, kruidenvrouwtjes, diverse benamingen voor dames die wisten wat de natuur voor ons kon betekenen.

De natuur heeft alles voor ons in haar schatkamers, de natuur heeft op alles een antwoord.
Neem nu hondsdraf. De blaadjes lijken op oren en nieren. Twee onderdelen van het menselijk lichaam. Waar kan dit kruid bij ingezet worden? Inderdaad bij problemen met de oren en nieren. Daarmee wil ik nu niet zeggen dat je maar meteen dat gewas moet plukken om het te gebruiken bij klachten aan oren of nieren maar de vorm van het blad verwijst wel hiernaar. Wie meer kennis heeft op dit gebied gebruikt dit kruid dan ook op de juiste wijze.
Wortels, snijd eens een wortel in schijfjes… waar doen deze schijfjes je aan denken?
Aan de ogen. De flauwe grap dat konijntjes ook geen bril dragen is ook niet uit de lucht gegrepen.
Zo hebben veel gewassen, groenten, vruchten en zaden via hun vorm een boodschap. Een complete apotheek groeit om ons heen, als we maar kennis van zaken hebben en in willen zien dat al deze kennis bewust wordt verzwegen, waardoor de kennis vanzelf verdwijnt.

In het begin vertelden moeders door aan dochters wat zij op dit gebied wisten. Zo ging de wijsheid door van moeder op dochter, aangevuld met extra aanwijzingen van oma. De kennis werd doorgegeven op kruiden- en plantengebied, op huishoudelijk gebied, op alle vlakken en dat was heel gewoon. De dokter had spreekuur voor hele gewone zaken zoals het verwijderen van een splinter, het zetten van een gebroken ledemaat of andere in onze ogen simpel te verhelpen ongemakken.

Maar chronische ziekten kwamen nauwelijks voor en het was al helemaal niet aan de orde dat bijna één op de twee personen met kanker te maken zou kunnen krijgen. Dokters, kruidenvrouwtjes, men maakte dankbaar gebruik van hun kennis.
Maar er kwam weerstand tegen deze kennis. De Kerkelijke macht deed daar in de Middeleeuwen nog een schepje bovenop door veel kruiden te verbannen; deze mochten niet meer geofferd worden, zij werden gewoon verbannen. Deze kruiden mochten de kerken niet meer binnen gebracht worden. Alleen kruiden die op het altaar waren gewijd mochten de naam ‘geneeskrachtig’ dragen dus wanneer je niet gewijde planten als advies aanreikte aan je medemens was je verkeerd bezig.

De kerk heeft op deze wijze heel veel ellende veroorzaakt en dat zogenaamd allemaal uit de naam van God!
Ja, ja, de macht die zij hadden was groot en heden ten dage komt er zoveel aan het licht dat je steeds vaker denkt: ‘Wat waren het toch een stelletje arrogante misdadigers die dit zogenaamd uit naam van God even besloten’…
Maar ja, hel en verdoemenis kon men preken en het in hun ogen ‘gewone volk’ kroop wel voor hen.
Zo is er veel leed verspreid en kruidenvrouwtjes verdwenen als heks op de brandstapel.
Toen de industrie zijn belangen kreeg waren deze
wijsheden helemaal taboe en tegenwoordig gaat men zover dat er op de verpakking van homeopathische middelen niet meer vermeld mag staan waar een bepaald product positief bij kan ondersteunen.

 

Hoever gaat men anno 2012?
Men gaat ver, dat bleek in het weekend van eind augustus, begin september jongstleden.
Rineke van den Berg trekt publiek door het hele land heen op verschillende locaties. Zij organiseert dit zelf en komt ook op uitnodiging.
Daardoor kan het gebeuren dat je haar naam ook tegen kunt komen op de agenda van de ‘Gezond Verstand Avonden’, omdat locatiehouders naast de vele andere sprekers ook de naam van Rineke tegen komen met een omschrijving van haar lezing.
Wij selecteren de sprekers en onderwerpen, deze moeten altijd matchen met dat wat we voor ogen hebben bij het concept GVA. Onderwerpen verteld door mensen met kennis. Dat kunnen diverse beroepen zijn, kwekers, artsen, schrijvers, maar ook personen met een speciale interesse waar men veel over weet te vertellen, de intentie is om kennis te delen en te verspreiden opdat men gaat inzien dat wat de overheid ons voorschotelt maar zeer beperkt is, vaak onvolledig of gewoonweg niet klopt!
Zo ‘arrogant’ durf ik wel te zijn; veel informatie klopt niet. Bekijk de site van het voedingscentrum en handel contra, dan doe je het goed.
Om te griezelen als je bedenkt dat scholen de adviezen van het voedingscentrum opvolgen.
Neem het RIVM. Vaccinaties zijn veilig en effectief. Vaccinaties zijn niets anders dan een belediging aan het immuunsysteem van de mens! De fabrikanten willen ons laten geloven dat wij als mensen zo stom in elkaar zitten, dat ons lichaam werkelijk te suf is om voor de duvel te dansen, zodat vaccins echt noodzakelijk zijn om ons leven te redden!
Laten die vaccins nu veel schade aanrichten, kanker veroorzaken en andere afwijkingen en gebreken. Maar als we dat zeggen dan zijn we verkeerd bezig. Zouden we in vroegere tijden geleefd hebben, was de brandstapel al lang opgestookt! Verbannen als heks!

Wel, ik kan alleen maar zeggen: het wordt me nog lang niet te heet onder de voeten dus we gaan maar door met elkaar. Want bij veel collega waarschuwende dames en heren werkt het exact hetzelfde en hoe meer tegenwerking en beledigingen, hoe meer wij met de andere kant aan komen maar dan via positieve boodschappen. Daarom is het zo belangrijk dat we niet alleen kijken naar de geneeskrachtige kant van de planten, kruiden en andere gewassen maar tevens naar de culinaire kant om dat wat de groentewinkels ons aanbieden aan te vullen zodat we een hoogwaardige maaltijd kunnen presenteren.
Wie dit begrijpt zal ook inzien dat vaccins duivels zijn en al die pakjes en zakjes met de verkeerde toevoegingen ons alleen maar ziek maken en dat de jeugd ongelooflijk benadeeld wordt via de verkeerde informatie.
Door al deze ervaringen waar men landelijk tegen aan loopt groeit het aantal locaties van de GVA en is de sprekerslijst van dusdanige kwaliteit dat we daar met velen trots op zijn.

Zo zijn we ook trots op het verhaal wat Rineke vertelt. Rineke verspreidt het verhaal over de Zwarte Zalf.
Zwarte Zalf is al een oud recept wat de Indianen al meer dan 300 jaar geleden gebruikten. Een recept wat al zolang bekend is, maar in onze huidige tijd vooral verbannen moet worden.
Het verhaal van de Zwarte Zalf is dat, wanneer je een plek op je huid hebt die je niet vertrouwt, je deze zalf 24 uur op kunt smeren op die bewuste plek. Wanneer er na 24 uur niets te zien is dan wil dat zeggen dat er geen verkeerde en/of onrustige cellen zijn en er dus geen kanker geconstateerd kan worden. Als er wel een reactie is in de vorm van een beginnende korst dan is er wel iets aan de hand maar zal het lichaam aangestuurd door het eigen systeem deze ongerechtigheden opruimen.
De Zwarte Zalf bestaat uit vier kruiden die op zichzelf niets doen met de eventuele kanker maar wel het lichaam activeren aan de slag te gaan. Kijk dat is nu de basis van alle goede genezingen, het eigen systeem moet een positieve por krijgen om niet meer zo lui te zijn en aan de slag te gaan.
En dan komen we weer bij de vele verkeerde invloeden zoals onder andere vaccinaties. De lichaamsvreemde stoffen die we jaar achter jaar inspuiten, slikken, opsmeren of anders aan boord krijgen stapelen zich zo op dat het lichaam helemaal uit balans raakt. Een lichaam dat niet normaal kan functioneren kan ook niet adequaat reageren op de diverse vormen van kanker. Overigens is kanker een boodschap aan de persoon die hiermee geconfronteerd wordt. De boodschap is dat het lichaam zo verstoord is dat je nu en wel nu meteen keuzes zal moeten maken. Wie blijft leven zoals hij of zij altijd leefde moet dan ook niet raar opkijken als de behandeling je niet dat kan geven wat je ervan verwachte.
Zwarte Zalf wordt door Rineke aangereikt als een middel dat al eeuwen beproefd is en waar al velen succesvolle resultaten mee hebben behaald.
Totdat…
Totdat Rineke op vrijdag 31 augustus werd opgewacht door een cameraploeg, zittend in haar auto werd zij ondervraagd en aan de praat gehouden.
De politie kwam erbij en duidelijk was dat dit vooropgezet spel was, Rineke werd meegenomen in de politieauto en verdween anderhalve dag achter slot en grendel. Uiteraard werd zij gefouilleerd, stevig ondervraagd en haar huis werd doorzocht door een twintigtal personen. Men nam de administratie, computer, telefoon en de Zwarte Zalf mee.
Na anderhalve dag werd zij vrijgelaten maar er hangt haar een proces boven het hoofd.

Hoe kon dit ontstaan?
Het televisieprogramma Radar heeft met een verborgen camera opnamen gemaakt tijdens een lezing van Rineke. Een dame vroeg informatie voor haar doodzieke moeder die niet het reguliere circuit in wilde en men had er alles voor over om met goede resultaten te eindigen.
Achteraf bleek dat dit opgezet spel was.
Dankzij programma’s als Radar ontstaat een hetze, een verkeerd beeld en een hoop ellende!
Maandagavond 3 september kon men dit op televisie allemaal bekijken.
Eerlijk gezegd moet ik bekennen dat ik, toen ik deze uitzending bekeek ook dacht:
‘Help, Rineke wat zeg je nu? …’
Ze sprak de zin uit dat men de Zwarte Zalf het land binnen smokkelde en bij het horen van deze uitspraak kreeg ik nog net geen kippenvel.
Wie zegt dat nu?
Maar ook hier zit weer een ander verhaal achter en ik had het kunnen weten. Men heeft deze zin die als een grap is geuit zo geknipt en geplakt dat het nu net lijkt alsof dit de waarheid is.
Zelf heb ik dat ook meerdere malen meegemaakt. In de zomer van 2011 kwam een journalist naar Bergen voor een interview. Men wilde dit op de radio uitzenden en het ging over de Mexicaanse griep, een terugblik. Dit was voor een ochtendprogramma in de zomertijd, oftewel, ‘komkommertijd’.
Toen ik het later terughoorde dacht ik ook: ‘Ja zeg, wat is dit?’ Men had Ab Osterhaus, onze welbekende viroloog die allen altijd in de angst jaagt apart geïnterviewd en dat verweven tussen de vragen die men mij stelde. Dat wat ik zei klopte wel maar het hele verhaal komt toch weer heel anders over. Zo gebeurde het ook dat een interview met mij altijd vooraf opgenomen werd voor radio of televisie. Lekker veilig; zo liep men niet de kans dat ik er live iets uit gooide wat niet meer gewist kon worden. Maar dames en heren van het RIVM zaten wel live in de uitzending en logisch want zij kwaken naar dat wat van hen wordt verwacht. Hun leven is verbonden met dat wat zij doen want hun inkomen is hun zekerheid en als je anders gaat spreken sta je op straat. Duidelijk toch? De farmacie heeft de invloed en de overheid knikt ‘ja’…

Andere keren verbood het ministerie van Volksgezondheid dat ik in bepaalde programma’s mocht komen en werd ik weer afgebeld of hoorde ik gewoon niets meer.
Wij hebben nergens belang bij dan alleen dat we de goede informatie willen delen en de andere kant aan willen wijzen opdat men zich eerst gaat verdiepen of zich laat voorlichten door onafhankelijke personen. Dus als we de kans kregen de waarheid te vertellen deden wij dat en dat mocht nu juist niet!
Media oprecht? Nee! Media met passie? Nee!
En zo is Rineke ook mishandeld door medialand maar wel met ernstige gevolgen. Haar verhalen worden zo in één keer letterlijk zwart gemaakt. Haar integriteit is in een verkeerd daglicht geplaatst. Haar eer is aangetast.
En alle Nederlanders die mogelijk met dit product met goede eigenschappen geholpen zouden kunnen worden zijn in één keer een illusie armer!

De brandstapel is er niet maar dit is moderne Heksenjacht! Rinekes intentie kennen wij en wij blijven haar openlijk steunen door haar de gelegenheid te geven om haar verhaal via de locaties van de GVA te blijven verspreiden. Wij laten ons niet intimideren door dergelijke flauwekul.

De geschiedenis herhaalt zich…
Op zondagmiddag 8 maart 2009, ja dat is even geleden maar mijn geheugen is niet aangetast door aluminium en andere negatieve invloeden dus ik kan nog steeds redelijk alles onthouden, was ik in Amersfoort.
Tijdens die middag, georganiseerd door de werkgroep, indertijd in samenwerking met Henk Trentelman auteur van het boek: ‘Chemo?… Of kan ik zelf kiezen?…, konden we luisteren naar diverse sprekers, onder andere naar Casper Rutten.
Casper vertelde over de GNM (Germaanse Geneeskunde) van Dr. Ryke Geert Hamer, een andere visie wederom op het onderwerp kanker. De vijf biologische natuurwetten staan hierbij centraal.
Wij zaten erbij en hebben echt niets in de gaten gehad. Later bleek dat ook toen Radar met een verborgen camera aanwezig was geweest en Casper op de televisie heeft afgeslacht.
Waarom?

Kanker is een industrie! Alle oplossingen die niet uit de koker komen van de industrie worden verguisd, verbannen en regelrecht afgeslacht. Maar als iemand overlijdt aan de chemo is dat voor die persoon gewoon botte pech en kraait er geen haan naar.
Als iemand na zijn of haar chemokuren een paar jaar later overlijdt aan een andere aandoening heeft men medelijden in de trant van: ‘Heeft hij of zij zich zo dapper door de ziekte kanker heen geslagen en is de doodsoorzaak nu bijvoorbeeld longontsteking’.
Geen haan die er naar zal kraaien en opperen dat deze longontsteking is voortgekomen juist uit die chemo behandelingen. Het systeem is zo ontregeld en aangetast dat het niet meer normaal kan functioneren.
Maar dan heeft hij of zij er tenminste wel alles aan gedaan.
Geen blaam voor de artsen en waag het niet negatief te spreken over deze behandelingen.

Is Zwarte Zalf dan pijnloos?
Nee, het genezingsproces kan met pijnen gepaard gaan maar dat zijn natuurlijke reacties van het lichaam.
Onderaan een verslag van Josee van Dooren. Een persoonlijk verslag zonder het mooier te maken dan het is maar wel met goede resultaten.

En je kunt je wel afvragen wat je liever wilt.
Een zalf met vier kruiden, al eeuwen geleden als normaal bekeken, die het eigen systeem aan het werk zetten.
Of zware chemo kuren, eventueel bestralingen er overheen, mogelijk vooraf gegaan door operaties.

Kanker is een industrie.
Was het toeval dat de uitzending van Radar hier aandacht aan besteedde op maandag 3 september, de week dat het KWF weer volop in actie was via de collectebussen?
Is het je ook weleens opgevallen dat een collectant altijd een bekende uit de eigen buurt is? Je durft dan op voorhand al niet te weigeren want: ‘wat zal men wel van mij denken?’
Dat zit psychologisch zo goed in elkaar. Maar door steeds maar geld in deze bussen te deponeren houden we zelf de kankerindustrie in stand. Een euro hier, een euro daar en alles bij elkaar opgeteld halen vrijwilligers veel binnen voor de bankrekening van het KWF.
Men weet al heel lang dat kanker een natuurlijke reactie van het lichaam is en juist niet behandeld moet worden zoals men dat in de ziekenhuizen aanbiedt. Daar teken je het eigen doodvonnis als je dit pad gaat bewandelen. Wanneer men daar geen uitkomst meer kan bieden gaan velen uit wanhoop het andere circuit in en als dan blijkt dat het lichaam al zo verpest is door de chemo en de rest wat hem of haar is aangedaan, is men helemaal ontdaan als natuurlijke hulp ook geen redding meer kan bieden.
Helaas, de volgorde was verkeerd. Als men nu eerst eens met natuurlijke middelen aan de slag gaat, de werkelijke oorzaak opzoekt van het waarom men kanker kreeg en daar aan gaat werken dan zullen er andere resultaten geboekt worden.

Maar aangezien kanker een industrie is, mogen natuurlijke middelen geen grootschalige bekendheid krijgen.
Wat bij elke ziekte steeds weer naar voren komt, als je inzicht hebt in hoe je lichaam werkt, is het feit dat zuurstoftekort parten speelt. In een zuurstofarme omgeving ontstaan negatieve reacties. Transvetten, via alle producten zoals verpakt koek en andere
‘vullingmiddelen’, de aangeboden smeersels voor op brood en om in te bakken en braden, werken als gif in ons lichaam.
Het gegeven dat we juist verzadigde vetten moeten eten wordt via alle mediakanalen en andere overheidswegen hevig tegengesproken.

We doen ons zelf hevig te kort door niet de juiste vetten te eten en ons vol te gooien met de verkeerde producten. Dat veroorzaakt bij heel veel mensen kanker en dan moet chemo alles oplossen en de illusie blijft leven dat als we maar genoeg in de collectebussen gooien, deze problemen wel opgelost zullen worden.
In al die jaren dat men zogenaamd ‘onderzoek’ doet kunnen we alleen maar constateren dat het aantal kankerpatiënten stijgt; wij zullen al snel te maken krijgen met het gegeven dat één op de twee personen hiermee geconfronteerd wordt. En hoe de industrie de media bespeelt en zo programma’s als Radar op een ordinaire wijze toeslaan, wat we moderne heksenjacht noemen!
Rineke, wij redeneren maar dat we in het verleden met velen op de brandstapel verdwenen maar dat ons dat nu niet zal gebeuren.
Wij blijven je steunen en de waarheid zal zegevieren!
Het wordt ons niet te heet onder de voeten en gezamenlijk blijven we de informatie verspreiden en een ieder is vrij hier wel of geen gebruik van te maken!

Anneke Bleeker
Bergen NH
10 september 2012

www.gezondverstandavonden.nl / www.verontrustemoeders.nl

Foto’s: Anneke Bleeker.

Link: Heksenjacht in een modern jasje gestoken…

This entry was posted in 2012, Actueel, Andersdenkenden, Behandeling, Bewustzijn, Deskundigen, Goeroe, Heersende normen, Kinderen, Maatschappij, Medicatie, Onderzoek, Open brief, Rechtspraak, Sprookjes, Ziektebeelden and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.