Doodlopende Weg (Opgedragen aan Theo van Gogh)

Amsterdam, 23 augustus 2012 – Op de van 25 en 26 augustus plaatsvindende Uitmarkt 2012 is de Uitgeverij Willehalm ook weer van de partij.. Voor deze gelegenheid heeft de Uitgeverij een brochure met het fonds van 2012 samengesteld met op de voorpagina  de in het voorjaar gelanceerde  werkelijkheidsroman over de ware achtergrond van de moord op Theo van Gogh “Doodlopende weg” van Slobodan Mitric (Karate Bob) die hieronder alvast te lezen is.De Uitgeverij zelf is te vinden bij de boekenmarkt op kraamnummer 28 als onderdeel van Uitgeverij Abraxa t.o. het Rijksmuseum in de Hobbemastraat, aan het begin van de Paulus Potterstraat op zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur en zondag van 13.00 tot 18.00 uur.

 

Deze aan Theo van Gogh opgedragen werkelijkheidsroman van Slobodan Mitric (Karate Bob) is in het voorjaar 2012 verschenen. Daarin zijn de volgende onthullingen te lezen, die op eigen observaties dan wel in het geheim opgenomen gesprekken en gefilmde scènes zijn gebaseerd en die door de Vaderlandse pers tot nu toe gemakshalve doodgezwegen zijn – het kan/mag toch niet waar zijn…:

  1. Enkele dagen voordat Mohammed Bouyeri, de “uitverkorene” gekleed in een wit Arabisch gewaad, op 2 november 2004 op de Linneausstraat Theo van Gogh doodschiet, diens keel  doorsnijdt en een brief op diens borst met een mes vastpint, werd hij, omhuld door lijfwachten en een imman, gehuldigd op de met bloemen feestelijk bedekte Javastraat in Amsterdam-Oost in de aanwezigheid van honderden toeschouwers, inclusief ambtenaren van de politie en geheime dienst. De schrijver heeft deze openbare ritueel in het hoofdstuk “Huldiging van de prins des doods” beschreven.
  2. Dit attentaat op Theo van Gogh was geen eenmansactie van een fundamentalistische islamist, maar onderdeel van een met militaire precisie voorbereide, uitgevoerde en naderhand perfect (althans tot nu toe) toegedekte operatie van de Nederlandse geheime dienst, dan wel een geval van “esterisme” (over deze methode zie het laatste hoofdstuk in Mitric’s boek “911: The Accusation”.)
  3. Deze operatie was niet nodig geweest, indien Theo maar geluisterd had naar dringende verzoeken en waarschuwingen van de directeur van de AIVD om het artikel “Schaduwcommando van de prins” van zijn website “De Gezonde Roker” te verwijderen, daar dit artikel en een aanvulling daarop“Lubbers en de Muzelmannenbom” een bedreiging voor de nationale veiligheid en de Koningin zouden zijn.
  4. De toenmalige burgemeester van Amsterdam, de minister van Immigratie en Naturalisatie, de hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie en de hoofdofficier van Justitie waren niet alleen op de hoogte van deze staatsliquidatie, maar lieten, wat betreft de politie die de voorbereidingen nauwlettend in de gaten hield, de moordenaar en zijn team ongemoeid hun gang gaan. De Amsterdamse dorpsgek, die in het openbaar zijn varken Allah genoemd had en met Hirschi Ali de film “Submission” had gemaakt, moest immers opgeofferd worden om de woede van de islamistische gemeente in binnen- en buitenland tot bedaren te brengen ten einde erger te voorkomen. Dit blijkt uit het het hoofdstuk “Kut spekjood” gebaseerd op een in het geheim opgenomen gesprek bij de residentie van de burgemeester.
  5. Onderdeel van de voorbereidingen op de moord op Theo van Gogh was ook dat de “uitverkorene” de kunst van het keel doorsnijden werd bijgebracht door een imam en zijn collega onder toeziend oog van twee forse lijfwachten. Eerst aan de hand van een geit, zoals beschreven in het hoofdstuk “Islamistische slagerij” en daarna zelfs van een onschuldig mens, zoals beschreven in het hoofdstuk “Een in een tapijt gewikkeld lichaam” met daarbij een kleurenfoto van het plaats delict in Amsterdam-Oost. Ook dat laatste had de politie in de gaten en kunnen voorkomen, maar greep desondanks niet in: “Orders van hogerhand…!”

 

Willehalm Boeken: Willehalm Boeken 2012 (Internet)

This entry was posted in 2012, Actueel, Andersdenkenden, Bewustzijn, Heersende normen and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Doodlopende Weg (Opgedragen aan Theo van Gogh)

Comments are closed.