Herdenking Richard Sloot. (Vertel het zo veel mogelijk door!!)

Update:

Zoals bekend organiseren wij op 22 maart de herdenking in Sangatte rond Richard Sloot en de velen die een eind aan hun leven hebben gemaakt. Dit alles komt ten dele door besluiten van instanties en rechters. Veelal is dit voortgekomen uit onrecht. Op vele terreinen zie je dit.

Of je het hebt over de falende jeugdzorg, waarbij waarheidsvinding ver te zoeken is. Onze rechtstaat staat over de gehele linie onder druk. Daarnaast vindt er veel onrecht plaats door de doorgeslagen decentralisatie naar de gemeentes Wij leven in een land van Russisch roulette. Plus de ontmantelde langdurige zorg

WIL NU zoekt naar oplossingen, om weer te gaan leven in een land waar het sociale gehalte weer telt.

Een discussie rond het onvoorwaardelijke basisinkomen moet een kans krijgen. In andere landen vindt dit reeds plaats, denk aan Cyprus en Zwitserland:

 

http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/08/cyprus-voert-als-eerste-eu-land-basisinkomen-voor-iedereen-in/#.UtKRJ9LuLit

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3522093/2013/10/05/Zwitserland-gaat-stemmen-over-basisinkomen-voor-iedereen.dhtml

 

De armoede in ons land zal tot stand gebracht moeten worden. Er zal een andere manier van denken moeten ontstaan. Wij roepen een ieder op, die een  Nederland voorstaat, waarbij democratische, rechtvaardige en transparante denkbeelden leidend zijn, zich bij ons aan te sluiten en op 22 maart mee te gaan naar Sangatte. Laat die dag het begin zijn van verandering.

Wij stellen voor jaarlijks: “De dag naar Gerechtigheid” te organiseren. Op 22 maart in Sangatte en in het vervolg steeds op een andere plaats.

De bedoeling is zowel onderweg als in Sangatte in dialoog te gaan, hoe wij kunnen komen in een meer sociale samenleving, die voorkomt dat mensen zoals Richard Sloot geen andere uitweg meer zien. Daarvoor nodigen wij mensen uit van allerlei pluimage.

Oproep: Meldt u zich zo spoedig mogelijk aan voor herdenking Sangatte en: “ Eerste dag naar Gerechtigheid” via: info@wilnu.nu en maak € 30,– over op

Bankrekening: NL 16 ABNA 0434 3837 32 ; onder vermelding van “Herdenking

Sangatte”. Bij ontvangst ontvangt u een mail, waarmee u zich gratis kunt opgeven als

lid van onze politieke beweging. (Wanneer het niet lukt minimaal één bus vol te

krijgen, wat wij ons niet kunnen voorstellen, wordt het geld teruggestort. Geplande

opstapplaatsen zij voorlopig: “Haarlem, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Rotterdam

en Breda.

Het moet een grote happening worden! Het is aan u of het lukt! Vertel het zo veel mogelijk door. Wij rekenen op u!!

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423).

Voorzitter en oprichter WIL NU.

www.wilnu.nu

Zaterdag 22 maart herdenking Richard Sloot en de vele zelfdodingen.

Ongeveer een jaar geleden is er een eind gekomen aan het leven van onze secretaris en webmaster Richard Sloot. In hem herdenken wij de velen die mede door het functioneren van onze samenleving een eind aan het leven maken.

De geïndividualiseerde maatschappij en een overheid die zich steeds verder terug trekt dreigen mensen tot wanhoop. Het afgelopen jaar maakte ruim 1800 mensen in ons land een eind aan hun leven, waarvan ca 450 na besluiten van rechters en instanties. Voor WIL NU onaanvaardbaar.

Op zaterdag 22 maart  willen wij met velen richting Sangatte omgeving Calais rijden, om op gepaste wijze dit te herdenken. Dit is de plaats waar Richard een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Hij reed met de auto vanuit zijn ouders in Leiderdorp en sprong daar naar beneden vanaf een rots.

Busonderneming “Jan de Wit Group” uit Haarlem is bereid voor het vervoer te zorgen.

Voor slechts  30 euro per persoon zullen wij naar Sangatte rijden.

Wij hopen dat velen zich zullen aanmelden, om burgers duidelijk te maken, dat een ieder dit vreselijke feit kan overkomen. Onze beweging wil een signaal gaan afgeven, dat onze samenleving anders gevormd moet worden.

Opstapplaatsen worden nog bekend gemaakt, houdt onze website in de gaten. Wanneer de eerste bus met 50 personen is volgeboekt gaat de herdenking definitief door. Zo niet, dan worden gelden gerestitueerd.

Oproep: Meldt u aan voor herdenking Sangatte via: info@wilnu.nu en maak  30 euro over op

Bankrekening: NL 16 ABNA 0434 3837 32 ; onder vermelding van “Herdenking

Sangatte”. Bij ontvangst ontvangt u een mail, waarmee u zich gratis kunt opgeven als

lid van onze politieke beweging.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423).

Voorzitter en oprichter WIL NU.

www.wilnu.nu

 

This entry was posted in Actueel, Andersdenkenden, crisis, depressie, Maatschappij, Marteling and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.