Persbericht meldpunten misstanden in de ‘zorg’.


Alkmaar, 17 augustus 2012 – WIL NU introduceert meldpunten binnen de gezondheidszorg, waarmee op onafhankelijke wijze kan worden vastgesteld waar verbetering mogelijk is.

Al jaren zijn misstanden in de zorg aan de orde van de dag. Fouten tijdens operaties, verwaarloosde dementerenden in verpleeghuizen, patiënten die onnodig gesepareerd worden. Binnen de politiek wordt er wel over gesproken, maar oplossingen blijven uit.
Ook kunnen er vraagtekens geplaatst worden bij het hoge percentage uithuisplaatsingen van kinderen in Nederland. Wanneer een uithuisplaatsing tot stand is gekomen is het voor de betrokken instanties vaak beter om niet aan te sturen op beëindiging, omdat er dan minder aanspraak op subsidie/vergoedingen kan worden gedaan. Op die manier gaan er miljarden in de jeugdzorg om, en men kan zich afvragen of dit geld niet beter ingezet kan worden.
WIL NU wil de waarheid boven tafel krijgen.

WIL NU staat voor goede zorg. Misstanden moeten zo snel mogelijk worden aangepakt, waarbij waarheidsvinding het uitgangspunt is, en er nooit sprake van mag zijn dat een zaak in de doofpot verdwijnt.
Om dit te bereiken komt WIL NU met meldpunten, die in kaart gaan brengen wat zich binnen onze gezondheidszorg afspeelt. Vervolgens kunnen wij met de resultaten in de hand gaan strijden voor verbetering, waarbij zoveel mogelijk communicatiemiddelen zullen worden ingezet.
WIL NU is zich er bewust van dat er al veel meldpunten bestaan, maar die zijn veelal opgezet door de overheid zelf. Belangenverstrengeling zou daardoor gemakkelijk de onafhankelijkheid van zo’n meldpunt kunnen aantasten.

Voor het succes van onze meldpunten is participatie van burgers van essentieel belang. Daarom hopen wij op uw steun, in het belang van onze samenleving.

Over WIL NU:

WIL NU is een beginnende politieke beweging, en heeft de ambitie om als politieke partij in een van de volgende Tweede Kamerverkiezingen landelijk mee te doen.
Website: www.wilnu.nu
Contactpersoon: Arjan Gelder (voorzitter) – Tel. nr. 06 403 32 423.

===========

This entry was posted in 2012, Actueel, Andersdenkenden, Behandeling, Bewustzijn, Deskundigen, dwangbehandeling, Heersende normen, jeugdzorg, Kinderen, Maatschappij, Onderzoek, Open brief, vastbinden, Ziektebeelden and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.