Sarah Morton – ervaringsdeskundige autisme – wil haar verhaal delen

Sarah Morton kan vertellen over haar
eigen levensverhaal en visie op hoe de maatschap-
pij autisme ziet en ermee omgaat, wat labelen
betekent voor kinderen, opvoeding, kinderverzor-
ging, gezondheid en voeding en de maatschappij in
het algemeen. En hoe het ook anders kan.

Voor meer info: 2012.08.30 Poster WERKENDAM – Sarah Morton

www.gezondverstandavonden.nl

This entry was posted in 2012, Actueel, Andersdenkenden, Heersende normen, Kinderen, Levensverhaal, Lezing, Maatschappij, Moderne opvoeding and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.