Vooraankondiging herdenking Richard Sloot.

Door Arjan Gelder, Wil Nu.

Op 20 maart j.l. maakte onze secretaris en webmaster Richard Sloot in Sangatte een eind aan zijn leven. Richard kon het leven niet meer aan. Hulpvragen werden genegeerd. Iets wat velen in ons land overkomen. Niet voor niets zijn er in ons land in 2012 ruim 400 mensen om het leven gekomen na besluiten van rechters en instanties.Richard streed voor een democratisch, rechtvaardig en transparant Nederland. Als mede oprichter van WIL NU is hij in feite slachtoffer geworden van beleid wat hij zo verafschuwde. Cynisch omschreef hij de politici in Den Haag regelmatig als een stelletje amateurs, die niet weten wat zich binnen de maatschappij afspeelt.

Richard mogen wij nooit vergeten! WIL NU zal hem blijven zien als een symbool van onrechtvaardig handelen.Ter nagedachtenis hebben wij het voornemen op zaterdag 22 maart 2014 een herdenking te gaan houden op de plaats, waar Richard aan zijn eind is gekomen. En wel in Sangatte, wat ligt in de omgeving van Calais. Wij hopen dat velen daar naar toe zullen gaan. De bedoeling is dat er bussen ingezet zullen worden. Inmiddels vindt er overleg plaats met de gemeente Sangatte. Daar zal op de plaats waar Richard een eind aan zijn leven heeft gemaakt een herdenking worden gehouden, waarbij stil zal worden gestaan bij allen die door het huidige beleid geen andere uitweg meer zien. Wij hopen dat de ogen open gaan en men gaat inzien, dat het een heilloze weg is, zoals de overheid met haar burgers omspringt.Hoe groot het zal worden, zal van u afhangen!!De intentie is er om iets indrukwekkends neer te gaan zetten. Maar daar is veel steun voor nodig. Zowel mensen als sponsoren. Daarom nu reeds een oproep aan u en vertel het zoveel mogelijk door!

“Toon uw interesse en stuur een mail naar: info@wilnu.nu . Donaties zijn reeds welkom door giften over te maken op bankrekening nummer: 43.43.83.732 van WIL NU o.v.v. herdenking Richard Sloot.”Houdt voor verdere informatie de website in de gaten van WIL NU: www.wilnu.nu
Wij rekenen op u!!
Met vriendelijke groeten,
Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423 / skype: arjan.gelder2)
Voorzitter en oprichter WIL NU.
Alkmaar, september 2013

This entry was posted in Actueel, Andersdenkenden, Bewustzijn, dwangbehandeling, Maatschappij, Marteling, Schrijven and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Vooraankondiging herdenking Richard Sloot.

Comments are closed.