WIL NU strijdt voor een betere zorg!

Één van de grootste uitdagingen in de huidige tijd is te komen tot een betere en goedkopere zorg.
Met onveranderd beleid dreigt het uit te draaien op een catastrofe. Zowel binnen de ouderenzorg, jeugdzorg als de zorg in het algemeen worden er verkeerde keuzes gemaakt, waarbij zonder echt na te denken de burger de dupe wordt. Hierbij wil ik graag mijn visie geven hoe wij tot oplossingen kunnen komen. Duidelijk is dat de huidige politici niet in staat zijn het tij te doen keren en men steeds voor de weg van de minste weerstand kiest. Binnen alle terreinen wordt er met geld gesmeten en vindt er toezicht plaats wanneer het eigenlijk niet nodig is wat leidt tot gigantische bureaucratie, maar waar het moet laat de overheid het afweten. Wat veelal uitmondt in allerlei misstanden.
Dit alles heeft te maken met een falend rechtssysteem. Hierbij mag je denken aan klachten regelingen, die niet onafhankelijk zijn en gerechtelijke procedures, waarbij niet aan waarheidsvinding wordt gedaan. Dit tref je binnen de gehele zorg aan.
Momenteel wordt er paniek voetbal gespeeld binnen de ouderenzorg. Familieleden zouden verplicht dienen te helpen gedurende een aantal uren per maand. Natuurlijk is het niet verkeerd wanneer familie leden helpen, maar dit op deze wijze verplicht stellen is totaal niet realistisch. Iedereen kent zijn eigen omstandigheden. Woont iemand ver weg, een drukke baan. Of heb je geen familie, dan zal je als oudere eenvoudig pech hebben.

WIL NU kent wel de oplossingen die zullen werken. Maar dan moet je lef tonen door ons gehele sociale stelsel te willen hervormen en uiteindelijk te komen tot een basisinkomen voor iedereen met rechten en plichten. De genen die kunnen werken en geen betaald werk doen gaan b.v. 20 uur vrijwilligerswerk doen voor de gemeenschap w.o. in de zorg. Daarbij doet men werk waar tegenover geen betaald werk bestaat, maar nu blijft liggen of subsidies tegenover staan. Denk aan algemeen toezicht binnen PG afdelingen en het wandelen met ouderen.
Daarnaast kan ook de sociale dienstplicht worden ingevoerd, zoals vroeger de militaire dienstplicht bestond. Ik ben er van overtuigd dat deze uitgangspunten veel gezonder zijn als het verplicht stellen van mantelzorg.
Binnen de ouderenzorg zal het meeste geld besteed moeten worden op de werkvloer. De arbeidsvoorwaarden in deze zullen structureel verhoogd dienen te worden. Te denken valt aan ca 25%. De management cultuur zal doorbroken moeten worden. In deze zal er een andere manier van denken moeten ontstaan. Wij zullen weer terug moeten keren in situaties, waarbij zorg en administratie strikt gescheiden zijn. Zoals vroeger de directeur met hart voor de cliënt en de administrateur.

Binnen de jeugdzorg is er veel mis. Ons land kent de meeste uithuisplaatsingen ter wereld. Veel heeft te maken met het vele geld wat er binnen de jeugdzorg omgaat. Kinderen zijn haast handelswaar geworden. Iets wat onaanvaardbaar is. De organisatie die in deze een meer als kwalijke rol speelt is de WSG. Wij zullen in deze onderzoek doen wat er allemaal mis is in deze. En dit in het belang van kinderen, die onnodig worden beschadigd!

Binnen de gehele zorg zal de macht van de farmaceutische industrie moeten worden doorbroken. En waarbij de regulaire geneeskunde zal dienen samen te werken met b.v. homeopathie en natuurgeneeskunde. Er zal een andere manier van denken ontwikkeld moeten worden, waarbij regulaire artsen zullen moeten toegeven, dat zij niet alles kunnen genezen. Nu worden patiënten naar huis gestuurd met de mededeling: “U moet er mee leren leven”. Binnen niet al te lange tijd komt men terecht in het ziekenhuis, wat vele malen duurder is. Preventie en voedingsvoorlichting zal belangrijk moeten worden wanneer het om een betere en goedkopere zorg gaat. Voor informatie verwijs ik u naar het deltaplan van de Algemene Vereniging van Medisch Verzekerden: www.avmv.nl

WIL NU maakt zich sterk voor kwaliteit in de zorg en zal gaan strijden voor een betere zorg. Daarvoor zullen er meldpunten gecreëerd worden, om misstanden in deze te inventariseren. Er zal geluisterd moeten worden naar de burger. Daarbij zal er gebruik worden gemaakt van: “You Tube, Nieuwe media, op te zetten internet radio station etc. D.m.v. aanvullende enquêtes zullen wij het geheel in kaart gaan brengen. Voor WIL NU kan en moet het anders. Ons land verdient beter.

Bron: http://www.wilnu.nu/index.php/blog/de-visie-van-de-voorzitter/viewpost/421.html

This entry was posted in 2012, Behandeling, Bewustzijn, Deskundigen, dwangbehandeling, Heersende normen, jeugdzorg, Kinderen, Maatschappij, Onderzoek, Ouders, Psychiatrie, Taboe, Verwaarlozing and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.