HARTverwarmende projecten!

Voor alle projecten ben je heel erg welkom om met ons mee te doen! Draag jouw steentje bij om onze gezamenlijke droom te realiseren. Voel je ook uitgenodigd om je eigen project te starten, en maak daarvoor gebruik van ons netwerk! SAMEN STERK!

Projectbeschrijvingen

Expertisecentrum Wij zetten ons in voor thuiszittende kinderen. Het digitale Expertisecentrum brengt informatie, ondersteuning en professionele begeleiding bij elkaar in het vaak zware en onduidelijke traject dat ouders en kinderen doormaken als het op school niet meer wil. Ondersteuning wordt geboden door HvW-maatjes die hiervoor getraind worden. Doe met ons mee!

HARTverwarmendJong Dit is de jongerentak van de stichting. Hier krijgen jongeren alle ruimte om gehoord en gezien te worden, hun onderwijsonzekerheden, hun oplossingen uit te werken. Voor en door jongeren! Doe met ons mee!

HvW algemeen Bij een grote organisatie als deze horen heel veel talenten die de continuiteit van de organisatie borgen! Denk aan verbindingen leggen, drukwerk ontwerpen, meedenken in beleid vanuit jouw expertise, coaching van bepaalde projecten, administratieve en secretariele ondersteuning en nog veel meer! HvW algemeen.

Talent Ontwikkelings Stad In navolging van grootste successen op het gebied van Democratische Samenlevingen in andere landen geloven wij volledig in deze concepten voor het oplossen van vele ‘crisissen’. We staan aan de vooravond van een grootste transitie in onze samenlevingen. Wij willen dit in en voor Nederland ontwikkelen. Doe met ons mee!

HARTverwarmendWijs Evenementen voor de verschillende projecten van HARTverwarmendWijs worden door het hele jaar heen diverse evenementen georganiseerd op grote en op kleine schaal. Wil je helpen om evenementen te organiseren? Neem contact met ons op: contact@hartverwarmendwijs.nl

HARTverwarmendWijs Regio’s Wij geloven in de kracht van samenwerken in en met je eigen regio. Overal om ons heen zijn mensen op zoek naar verbindingen om voor zichzelf te ontdekken  waar hun werkelijke drive voor onderwijs ligt. De regio’s bieden deze ontmoetings- en versterkingskansen van ons gezamenlijk belang om het onderwijs in NL weer tot HARTverwarmende kleurrijke ervaringen te brengen. Op deze manier kunnen we kleur bieden aan ieders droom. Klik hier (informatie) en hier (ideeen) en doe met ons mee! We zoeken nog een regio-coordinator, voor meer info,regio coordinator.

Scholenproject Scholen gaan gebukt onder de druk van inspectie en overheid en raken daardoor een diepere, eigen identiteit en potentieel kwijt. Dit terwijl de overheid lang niet zo bepalend is als dat de meeste scholen denken. Dit twee-jarig project nodigt scholen uit hun eigen identiteit terug te vinden, middels evenementen, symposia en een HvW-consulent die met de school het pad bewandelt. Zelfsturend vermogen en co-creatie met alle betrokkenen staan hier voorop. Dit project is nog in haar eerste fase, we zoeken mensen voor het kernteam! .Doe met ons mee!

Talentenbank steeds meer mensen kunnen het niet meer opbrengen om in het onderwijs (of elders in de maatschappij) hun werk vol te houden, vaak omdat ze voelen dat hun hart er niet aan mee doet. Maar wat dan?! Wil jij je talenten (her)ontdekken? Nieuwe dingen uitproberen? Hierin gecoacht worden? En dat alles binnen een netwerk waar “fouten” maken mag, met iets stoppen en iets anders proberen helemaal ok is? Waar je je eigen inbreng mag hebben? Waar je leert je zelfsturend vermogen te bekrachtigen? We zoeken nog een vaste coach. Interesse? Klik vooral hier: Coachprofiel Talentenbank. Neem contact met ons op:contact@hartverwarmendwijs.nl

www.hartverwarmendwijs.nl/wat-doen-wij-hartverwarmende-projecten/

This entry was posted in Actueel, Andersdenkenden, jongeren, Kinderen, School and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.