Hersenstichting bekent schuld aan valse propaganda dat ADHD een hersenziekte is

(Met dank aan Arjan Dokelaar van Zielenknijper.nl)

Hoe kan het dat hoogleraren in grote media beweren dat ADHD bedrog is en dat de Hersenstichting in Nederland op de radio reclame kan maken dat ADHD een hersenziekte is?

Wie heeft er gelijk? Maar totdat die vraag beantwoord is, mag je in Nederland een omstreden ziekte propageren bij kleine kinderen van vijf jaar oud waarbij het geloof in de ziekte betekent dat de kinderen levenslang zullen worden behandeld tegen een ziekte in hun hersenen, terwijl er veel geleerden zijn die zeggen dat die ziekte er in werkelijkheid niet echt is?

In 2002 is de Hersenstichting door de Reclame Code Commissie veroordeeld voor het verspreiden van valse propaganda dat ADHD een hersenziekte is. (PDF)

In 2012 propageerde ze opnieuw dat ADHD een hersenaandoening is. Ik heb direct een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie, maar ik kreeg geen reactie (niet eens een bevestiging van ontvangst van mijn klacht). Een bevriende notaris wilde mij gaan helpen om de strijd tegen de Hersenstichting vorm te geven. Het blijkt dat nog 2 anderen ook een klacht hadden ingediend. De klacht van Mira de Vries vanStichting Metzelf werd in behandeling genomen en luidde:

Op de radio werd een reclamecommercial uitgezonden over misverstanden rond hersenaandoeningen met als afsluitende tekst dat ‘deze aandoeningen, net als bijvoorbeeld ADHD en depressie, zijn aandoeningen van de hersenen die vaak verkeerd worden begrepen’. De vereniging Metzelf stelde dat bij ADHD en depressie nooit hersenafwijkingen zijn gevonden: ‘In de uitingen wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat vaststaat dat de oorzaken van deze aandoeningen moeten worden gezocht in de hersenen en daar moeten worden behandeld’.

Ditmaal oordeelde de Reclame Code Commissie niet in het nadeel van de Hersenstichting. De commissie oordeelde:

Naar het oordeel van de Commissie heeft het begrip ‘hersenaandoening’ voor de gemiddelde consument een algemene duiding. De Hersenstichting heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat in verschillende wetenschappelijke studies aanwijzingen zijn te vinden voor de opvatting dat bij ADHD en depressie sprake is van met deze aandoeningen corresponderende afwijkingen in de hersenen.

Het oordeel is opmerkelijk te noemen. Zogenaamd zou algemene duiding in de samenleving voortaan bepalen wat een ziekte is, en zijn aanwijzingen voldoende om te gelden als grond voor een bewering die door veel geleerden fel wordt bestreden.

ADHD is bedrogADHD in grote media

De aanwijzingen voor een hersenziekte zijn afkomstig uit omstreden onderzoeken uitgevoerd bij een aantal kinderen, terwijl bij de 180.000 Nederlandse kinderen wiens hersenen behandeld worden tegen ADHD niets kan worden aangetoond. Dit feit is zelfs voor leken duidelijk op te maken wanneer voorpagina’s van grote media zoals bijvoorbeeld het populaire Belgische magazine Knack (700.000 lezers) publiceren dat ADHD bedrog is, en dat de zogenaamde ‘wetenschappelijke onderzoeken’ die aan de basis liggen van de ziekte wetenschappelijk ondeugdelijk zijn of zelfs fraude.

De Hersenstichting heeft via Twitter toegegeven dat er geen bewijs is dat ADHD een hersenziekte is, en dat er enkel sprake is vanaanwijzingen voor een afwijking op basis van (aantoonbaar omstreden) psychiatrisch onderzoek.

Inline image 1

Aanwijzingen zijn geen bewijs, en een afwijking is geen ziekte (een andere huidskleur hebben is bijvoorbeeld geen ziekte). De Hersenstichting heeft dus bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan valse propaganda van iets dat gezien de omstandigheden op zijn best als ziektereligie kan worden beschouwd.

Het gaat om kleine kinderen van vijf jaar oud die zichzelf niet kunnen verdedigen, die niet kunnen weten welke ongekende voordelen hun unieke eigenschappen kunnen hebben in hun toekomst. De kinderen worden beroofd van hun kans om hun unieke kwaliteiten te leren ontdekken en worden geforceerd een beperkende ziektereligie eigen te worden terwijl er zoveel geleerden, politici en andere betrokkenen over aan de bel trekken dat het schadelijk is voor de kinderen.

Door propaganda van de Hersenstichting en SIRE Campagnes die op dit moment ook propageert dat ADHD een ziekte is, was er in 2012 weer 10% groei in aantal voorschriften van ADHD hersenmedicatie (sfk). Het gaat om 100.000 pakjes ADHD medicatie die ze extra door de monden van kinderen hebben weten te drukken, ondanks alle kritiek en ophef in de media, ondanks dat hoogleraren letterlijk hun carrière en toekomst op het spel hebben gezet en publiceerden dat ADHD bedrog is (dr. Laura Batstra heeft ontslag genomen bij een GGz instelling vanwege het ADHD bedrog), en ondanks dat de Tweede Kamer in 2011 fel in de aanval is gegaan en aankondigde zich te beraadden op een ‘aanvalsplan tegen de ADHD epidemie‘.

Hoe voelt het voor al deze mensen, als de Hersenstichting ondanks dit alles onbeschroomd propageert dat ADHD een hersenziekte is?
~~

Ik hoop dat deze berichten u van dienst zijn.

Groet,
Arjan

 

This entry was posted in Actueel, ADHD, Andersdenkenden, Behandeling, Kinderen, Maatschappij, Medicatie, Onderzoek, Psychiatrie and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Hersenstichting bekent schuld aan valse propaganda dat ADHD een hersenziekte is

Comments are closed.