IND besluit om Slobodan Mitric te kunnen deporteren, beroepstermijn verstreken

Amsterdam, 13 december 2012 – Al op 17 oktober jl. heeft de toenmalige Minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel (IND) besloten dat de 64-jarige schrijver van literaire misdaadsromans Dr. Slobodan Mitric (beter bekend als Karate Bob), die sinds 1973 onafgebroken in ons land woont cq. gedooogd wordt en met een Nederlandse vrouw, de wijlen kunstenares Iris de Vries getrouwd was, “geen rechtmatig verblijf heeft en Nederland moet verlaten. Het terugkeerbesluit heeft tot gevolg dat hij Nederland “uit eigen beweging  dient te verlaten voor het einde van de beroepstermijn. Bij gebrek hiervan kan hij worden uitgezet. Tevens zullen verstrekkingen op de voorgeschreven wijze worden beëindigd.” Dit terugkeerbesluit heeft echter Mitric pas vandaag via zijn voormalige advocaat mr Sarolea onder ogen gekregen, ondanks het feit dat de IND stelt dat ze deze beschikking via aangetekende brief naar Mitric zelf hebben gestuurd. Deze zegt zijn brievenbus de laatste paar maanden in afwachting van een mogelijk besluit extra in de gaten te hebben gehouden, maar nooit een zodanige brief of bericht daarvan heeft ontvangen, iets wat zijn uitgever, die hem in die tijd wekelijks een paar keer thuis heeft bezocht, kan bevestigen. Dit betekent dus dat het beroepstermijn van vier weken is verstreken en dat de staat op elk moment tot deportatie kan overgaan.  Mitric vreest bij gedwongen deportatie naar het voormalige Joegoslavië gedood te worden, niet alleen voor het plegen van zog. hoogverraad door als top contra-geheimagent in 1973 een staatsbevel tot liquidatie van een tegenstander van Maarschalk Tito in Brussels te vermoorden, en naar het Westen over te lopen, maar ook vanwege bloedwraak van de nabestaanden van enkele landgenoten die in een schietpartij op de Weteringschans in Amsterdam destijds – buiten zijn schuld – zijn omgekomen. Al deze argumenten alsmede de rechterlijke uitspraken uit 1986 dat Mitric niet mag worden uitgewezen, heeft nu het Ministerie aan zijn laars gelapt en het is dan ook niet verwonderlijk dat door deze nieuwe ontwikkeling Mitric in paniek is geraakt, temeer daar hij momentaan geen advocaat meer heeft.(RJK)

 

Info: RJ Kelder 020-6944572; 06-23559564

http://willehalminstituut.blogspot.com

This entry was posted in Actueel, Andersdenkenden, Maatschappij, Marteling and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.