Interview met M. Smits over Brouwerij ‘d Prael.

Door Sarah Morton.

 

Door Sarah Morton.

1) Hoe ben je met Brouwerij ‘D Prael in contact gekomen? Hoe heb je de organisatie gevonden?

Ik was naar een stageplek op zoek tijdens de opleiding voor activiteitenbegeleider tijdens het tweede jaar. Via mijn rehabilitatiecentrum waar ik begeleiding van kreeg, heb ik brouwerij De Prael gevonden.

2) Wat voegt de organisatie toe aan je leven? Wat is er veranderd?

Het geeft voldoening en ik voel me nuttig in deze maatschappij.  Hierdoor zit ik beter in mijn vel en heb meer zelfvertrouwen. Ook heb ik veel nieuwe dingen geleerd en ervaringen opgedaan.

3) Brouwerij ‘d Prael biedt arbeidsmogelijkheden aan mensen met een psychische beperking.  Wat kan de Prael betekenen voor die mensen?

Mensen kunnen vrijwilligerswerk, dagbesteding gaan doen en er zijn mogelijkheden voor betaald werk. Zij kunnen weer meedoen in de maatschappij, op een manier die bij hen past.De medewerkers krijgen begeleiding en hebben gesprekken met de verantwoordelijke leidinggevende hoe het met de persoon in kwestie en op de werkvloer gaat. In overleg met de vrijwilliger wordt gekeken wat voor werk men wil gaan doen.

4) Wat maakt het verschil dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, hier wel een plek krijgen?

Hier krijgt iedereen een kans. Brouwerij De Prael biedt perspectieven en kijkt naar de mogelijkheden en kwaliteiten. Er is begeleiding en er zijn arbeidstrainingen.

5) Waarom lukte het ergens anders niet?

Deze mensen ervaren vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is moeilijk om in een ’reguliere baan’  werk te vinden. Werkgevers nemen niet snel mensen aan die een psychiatrische achtergrond hebben. De brouwerij is een mooie opstap om werkritme, ervaring op te doen, om vervolgens een betaalde baan bij De Prael te krijgen of daarbuiten. De Prael is laagdrempelig. Mensen krijgen een rol waarin ze tot hun recht komen. Zij krijgen inspraak en worden met respect, gelijkwaardigheid en collegialiteit benaderd.

6) Wat is het verschil met een sociale werkplaats?

Bij De Prael zijn de mensen trots op hun werk. Ze worden niet gewoon maar beziggehouden, maar krijgen een volwaardige functie, een taak die bij hen past en ook wil doen natuurlijk. Het niveau is laagdrempelig en er zijn doorgroeimogelijkheden.Het is normaal werk en men legt niet de nadrukkelijk op je beperkingen, maar kijkt naar je mogelijkheden en kwaliteiten.

7) Welke functies zijn er zoal?

Er zijn verschillende afdelingen waar de vrijwilliger, medewerker kan werken. Je kan werken in de winkel. Daar help je klanten, bedien je de kassa, schoonhouden van de winkel. Er is een mogelijkheid om gids te worden voor de toeristen die een rondleiding door de brouwerij willen. Men kan in het proeflokaal werken (horeca taken), transport, productie (bottelen van het bier, bierflessen etiketteren, schoonmaken van de productieruimte e.d.) Er is een kantine van De Prael (boodschappen doen voor de lunch voor alle medewerkers van de brouwerij, koffie en thee zetten, afwassen e.d.)Er is ook werk als chauffeur bij de afdeling transport. Je brengt samen met een collega de bieren naar de klant, beheer van de loods waar de opslag van het bier is. Tot slot kan je ook werken op de graanzolder van de brouwerij. Daar wordt het graan geschroot.
Bij alle afdelingen binnen De Preal zijn er verschillende functies. Sommige bestaan uit eenvoudig werk, bij andere spelen sociale vaardigheden of vakkennis een belangrijke rol.

8) Welke mogelijkheden zijn er om jezelf te ontwikkelen qua werkervaring?

Er zijn allerlei taken te doen. Horecamedewerker, rondleider, maar ook het plakken van etiketten, chauffeur. (Zie ook vraag 7 !!!)Voor velen is de Preal een aanloop naar betaald werk. Ook willen zij zich ontwikkelen via scholing, nieuwe vaardigheden en kennis opdoen.

9) Hoe zit het met mensen die weinig willen dan structuur in hun dag?

Ik geloof dat iedereen iets wil betekenen in deze wereld en zinvol bezig wil zijn.De een kan meer aan dan de ander. Iedereen is verschillend.Sommigen werken een paar dagdelen als vrijwilliger. Ze beginnen bijvoorbeeld met een halve dag werken en breiden het langzaam uit. Dit is in overleg met de leidinggevende. Als ze verder willen komen, is dat altijd bespreekbaar. Het is mogelijk om op diverse afdelingen te werken bijvoorbeeld in de winkel en de productie. Veel mensen met een psychiatrische achtergrond, willen graag werken.Sommige mensen hebben wat aanmoediging nodig.

10) Kun je ook een opleiding krijgen om een vak te leren?

Je kunt via de Prael een opleiding in de Horeca volgen. Het is een erkende MBO opleiding op verschillende niveaus. Medewerkers worden aangemoedigd om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

11) Hoe reageert men op fouten?
Fouten zijn er om van te leren. Ze zijn onvermijdelijk en nodig om je te ontwikkelen. Mensen moeten ook hun draai kunnen vinden en dingen uitproberen. Op onnodige fouten (door nalatigheid of slordigheid) kunnen we elkaar op een volwassen manier aanspreken.

12) Hoe is de sfeer over het algemeen?

Het is een huiselijke omgeving en een familiaire sfeer. We vormen echt een team en klaren samen de klus. Dit is anders dan op de sociale werkplaats, waar het erg massaal is en waar de sfeer anders is. Bij de Preal werk je echt samen en heb je een gemeenschappelijk doel, in plaats van alleen je ding te doen. De betrokkenheid bij het werk en tot elkaar is groot.

13) Wat is jullie visie op de maatschappij? Welke rol kunnen mensen met een arbeidshandicap vervullen? Misschien hebben zij een andere taak in het leven dan de aangepaste mens?

De mensen zonder een psychiatrische achtergrond, kunnen nog veel van ons leren. Ik begrijp dat het moeilijk is om te begrijpen hoe het is om een psychische ziekte te hebben, maar sta open voor het verhaal, Wees een luisterend oor naar iemands verhaal, zonder meteen te oordelen.
Mensen met een ziekte of handicap kunnen net zo goed een rol in deze maatschappij vervullen, alleen de werknemers moeten open staan om deze mensen aan te nemen, zonder meteen te kijken naar het kosten plaatje (budget om mensen met een psychische achtergrond in dienst te nemen). Mensen met een psychische achtergrond zijn niet een klacht. Het zijn mensen met hun talenten, kwaliteiten en hun tekortkomingen, net als iedereen.

This entry was posted in Actueel, Andersdenkenden, Behandeling, Bewustzijn, Deskundigen, Heersende normen, Maatschappij, Persoonlijke ontwikkeling, Psychiatrie, Ziektebeelden and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.