Lezing “ADHD, Autisme, Dyslexie… probleem of gave?” 5 juni

  • Zeg je wel eens: “Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig iets mankeert?”
  • Heb je wel eens het gevoel dat niet onze kinderen gek geworden zijn, maar dat de samenleving minder begripvol lijkt?
  • Zet je wel eens vraagtekens bij al die medicijnslikkende kinderen?


Herken je dit en zoek je “een ander geluid”, kom dan op donderdag 5 juni 2014 naar ’t Pakhuis in Utrecht.

Aanvang : 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Einde: 22.00 uur
Locatie: ‘t Pakhuis
Adres: Bankastraat 116, 3531 HH Utrecht
Entreeprijs: 10 euro/studenten 5 euro

Reserveren vooraf is wenselijk i.v.m. de zaalbezetting. Aanmelden kan via dit e-mailadres:giovogelaar@hotmail.com

GIO VOGELAAR- Werkte als gymnastiekdocent, recreatiesportbegeleider, pedagogisch medewerker op een leefgroep en als schoolmaatschappelijk werker op een internaatschool.
Het meest heeft hij geleerd van de kinderen en jongeren met wie hij werkte. Ze hielden hem regelmatig een spiegel voor over zijn eigen soms hypocriete gedrag. Als hij hen serieus nam en aandacht had voor hun verhaal en wensen, ontstond er pas echt contact.

Wat je aandacht geeft, groeit! Dus kijkt Gio vooral naar de talenten en kwaliteiten van kinderen en jongeren.
Zijn wens is een liefdevolle, gezonde samenleving, zonder etiketten als ADHD, Autisme, ODD enz.

In 2008 besloot hij dat hij niet meer kon werken op de manier die van hem verwacht werd. Nu werkt hij als zelfstandig gezinscoach, ouder- of jongerenbegeleider, geeft trainingen in bewustwording en workshops. www.jeugdzorgvuldig.nl


SARAH MORTON– vertelt hoe ze als zesjarige is gediagnosticeerd met autisme. Haar jeugd is grotendeels bepaald door deskundigen die haar steeds de verkeerde weg wezen. Op het speciale onderwijs kreeg ze een 24-uurszorgindicatie. Met steun en hulp van mensen die wel in haar geloofden, kon zij een zinvol en zelfstandig leven opbouwen. Zij woont nu op zichzelf en heeft inmiddels zes boeken op haar naam staan en een website opgericht waarmee ze opkomt voor mensen die klem zitten, met name kinderen: www.dus-sarah-morton.info en www.afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl
Haar boeken neemt ze mee naar de lezing.

PEGGY SCHUT – Studeert pedagogiek en heeft ook filosofie gestudeerd. Ze is als ervaringsdeskundige en vanuit een speciaal programma van haar studie gespecialiseerd in een andere, meer positieve kijk op ADHD, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid. Zij heeft de diagnose ADHD (en ook vermoedens van andere bovengenoemde labels) en ze geniet eigenlijk vooral van de positieve kanten die daarbij horen. Omdat ze veel mensen in haar omgeving kent met de diagnoses ADHD, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid

is ze zich hier steeds meer in gaan verdiepen. Ze vond het altijd al vreemd dat deze labels worden gezien als stoornissen of ernstige problemen, want zij vindt mensen met deze labels juist erg creatief en talentvol. In 2010 heeft ze samen met Gio Vogelaar het “Positief Label Festival” geïnitieerd en het samen met Lex Hupe in Nijmegen georganiseerd. Doel was om een positieve kijk op deze labels te creëren. Haar lezing gaat ook over de positieve kanten van deze labels en wat daarover is onderzocht. Ook gaat ze in op manieren van leren bij kinderen met deze labels en ze geeft inzicht in de andere manier van denken wat bij dit ‘creatieve en chaotische’ type mens hoort. creatievechaoot.wordpress.com

 

This entry was posted in Actueel, ADHD, Andersdenkenden, Autisme, Behandeling, Bewustzijn, Boeken, Kinderen, Lezing, Maatschappij, Medicatie, Moderne opvoeding, Verwerking ervaringen kindertijd and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.