Luchtwortels

Op Soulvilbility kwam ik het boek Luchtwortels tegen. Meteen werd ik benieuwd.

Het is een autobiografie en tegelijk een raadgever voor zowel hulpvragers als hulpverleners.
Zelf is de auteur onveilig opgegroeid, met een valse moeder en een afwezige vader. Ze mocht er niet zijn en werd getreiterd, bedreigd en vernederd.
Altijd kreeg ze te horen dat ze het er zelf naar gemaakt heeft. Ze kreeg nauwelijks liefde en aandacht die een kind zo hard nodig heeft. Al als klein kind ontwikkelde ze overlevingstechnieken, om het leven vol te houden. Zo creëerde ze een rijke fantasiewereld.

Na te zijn weggelopen, kwam ze terecht in een pleeggezin, waar er wel begrip was. Daar mocht ze zijn wie ze is.
Toch kreeg de depressie steeds meer vat op haar. Ze deed twee zelfmoordpogingen.Op een dag stond ze op het strand en voelde een intense liefde voor de natuur. Alles leek te sprankelen.
Hier wilde ze deel van uitmaken. Ze koos voor het leven. Dat gevoel is twintig jaar gebleven.

Haar ouders waren rechtsdenkende mensen.
Hilda wordt politiek bewust en opstandig. Ze heeft een afkeer van burgerlijkheid. De zogeheten hardwerkende mensen, die zich anders voordoen dan ze zijn.
Ze ontwikkelt zich als een creatief meisje, met haar eigen stijl en komt ook terecht in een kraakbeweging. Daar voelt ze zich meer thuis. Het activisme geeft haar leven zin.
Op een vreedzame manier komt zij op voor mensen- en dierenrechten.
Ze ontmoet een betrouwbare man, die haar angsten en depressies aardig weet op te vangen. Langzaam bouwt ze wat zelfvertrouwen op.
Helaas strandt deze relatie uiteindelijk.

Dit boek vertelt hoe een mooi, liefdevol en creatief mens psychisch wordt afgebroken. Eerst door haar moeder, dan door mannen en ten slotte door hulpverleners.
Ook dreigt jeugdzorg haar kind bij haar weg te halen, omdat ze te vaak zou verhuizen.
Verhuizen deed ze altijd met een reden.  Ze kreeg te maken met pestende buren en straatterreur.
Ze probeert de conflicten op te lossen, maar vindt nergens gehoor.

Het mooiste geschenk in haar leven, is haar dochter. Een heel leuk, lief en wijs kind. Voor haar heeft ze alles over en raapt ze zichzelf weer bij elkaar.
Haar kind heeft natuurlijk ook te lijden onder de instabiele situatie.
Al met drie jaar wees ze met haar vingertje naar het gebouw van de sociale dienst, als haar moeder er langsfietste.
“Daar wordt mama verdrietig van”, zei het meisje dan.

Ze maken er het beste van en hebben een warme band. Ze lezen, tekenen en schrijven. Als haar dochter uit school komt, neemt ze met haar de dag door.
Zoals het er in liefdevolle gezinnen aan toe gaat.

Veel stukken lezen als een spannende roman. De auteur bundelt haar ervaringen als hulpverlener en hulpvrager. De maatschappij staat nog steeds wantrouwend en vijandig tegenover mensen met nieuwe inzichten. Het hokjesdenken en het belang van productiviteit, verbieden een kind om zich natuurlijk te ontwikkelen. Ook houdt het mensen af van hun levenstaak en hun ontwikkeling op zielniveau.

Geweld, pesten en misbruik hebben grote gevolgen, niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de maatschappij.
De auteur beschrijft vanuit haar eigen ervaringen, maar ook vanuit haar kennis de gevolgen.
Maar deze misstanden verdwijnen niet door er simpelweg geen aandacht meer aan te besteden, zoals New Age ons doet geloven.
We kunnen deze toestanden oplossen door ze te erkennen, ons licht erover te laten schijnen en de oorzaak aan te pakken.

Doorleefde wijsheid, zou je het kunnen noemen. De schrijfster weet goed wat er aan de hand is en heeft ook duidelijke ideeën over wat er anders moet.
Wat heeft iemand in nood nodig?De reguliere hulpverlening kan nog veel leren van het multidimensionale mensbeeld, waar de ‘spirituelen’ meer aandacht moeten hebben voor professionele luister- en hulpverleningstechniek.
Uitspraken als: “Alles in karma, dus je bent zelf verantwoordelijk voor wat je overkomt”, weerlegt ze.
Ook legt ze uit hoe ze ‘luchtwortels’ ontwikkeld heeft.

Een van de mooiste boeken die ik heb gelezen. Bijna ieder woord is raak. Het is goed onderbouwd.
Luchtwortels‘ zou in de boekenkast van iedere hulpverlener moeten staan.
Mensen die zelf op zoek zijn naar hulp, kunnen steun vinden in dit boek.

Luchtwortels.
Hilda Hilbrand.
Uitgeverij: Gigaboek.
ISBN: 978-90-854835-9-5

 

This entry was posted in Actueel, Andersdenkenden, Behandeling, Bewustzijn, crisis, depressie, Dromen, Getuigenis, Gevoelens uiten, jeugdzorg and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.