Noodkreet van Karate Bob: “Is er iemand die de marteling van Justitie kan stoppen en mij helpen!?”

Willehalm Instituut persbericht

Noodkreet van Karate Bob: “Is er iemand die de marteling van Justitie kan stoppen en mij helpen!?”

Amsterdam 4 juli 2012 – In het voortdurende onmenselijke machtsspel van de Nederlandse overheid, cq. Minister Leers, om de doodzieke en noodlijdende schrijver Slobodan Mitric (Karate Bob), na bijna 40 jaar gedoogd te zijn als ongewenste vreemdeling, toch het land uit te zetten naar Servië waar hij als zog. landverrader voor zijn leven vreest, wordt nu van Karate Bob gevraagd om zelf het medische onderzoek te financieren om vast te stellen dat hij inderdaad ziek is. Dit ondanks het feit dat, zoals al eerder werd bericht, in 1998 onomstotelijk vast komen te staan dat hij een cist aan de nier had, waarvoor de nodige medische behandeling door een noodgreep van Justitie stopgezet werd, en ondanks het feit dat de overheid moet weten dat hij geen geld heeft om te overleven. In het antwoord aan zijn advocaat roept hij deze op Justitie duidelijk te maken dat hij ernstig ziek en dat hij door deze hele gang van zaken fysiek en psychisch kapot wordt gemaakt. “Is hier in dit land iemand die de marteling van justitie kan stoppen en mij helpen!?”

Ook in Servië wordt het nodige gedaan om o.m. karaktermoord op hem te plegen, zoals een recent interview aantoont (“Het Naakte Leven”) en waaruit tevens blijkt dat niet eens de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Vuk Drascovic zich meer veilig voelt na het overnemen van de macht door voormalige aanhangers van wijlen Slobodan Milosevic, laat staan Mitric, die veel meer te vrezen heeft dan Drascovic. In zijn reactie op dit interview onderbouwt Mitric dit met concrete aanwijzingen over de huurmoordenaars die, i.s.m. met nota bene dienaars van de Nederlandse overheid, verantwoordelijk waren voor het vermoorden van zijn hele team, en twee jaar geleden twee pogingen hebben gedaan om ook hem als laatste van dit team uit te schakelen. Dat dit (nog) niet gelukt valt mede toe te schrijven aan het feit dat hij sinds die tijd het niet meer gedurfd heeft naar buiten te gaan. Ook deze brief eindigt hij met een noodkreet: “Ik hoop dat mensen in Nederland opstaan en een halt toe gaan roepen aan de  bijna onafgebroken 40 jaar durende marteling van de Nederlandse staat tegen mij!” (RJK)

info@willehalm.nl

This entry was posted in 2012, Actueel, Andersdenkenden, Maatschappij, Marteling, Onderzoek, Open brief, Rechtspraak and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.