Occupy Winschoten, en nu?

De wereld wordt bezet. Occupy heeft inmiddels ook Winschoten bereikt. Niet dat daar een belangrijk financieel bolwerk valt te bezetten; de Groninger Internet Courant meldt dat de manifestatie in Winschoten bedoeld is voor mensen die niet naar Amsterdam kunnen gaan. Protest wordt thuis bezorgd anno 2011.

Occupy grijpt snel om zich heen, zonder slogan en zonder organisatie. Wat de demonstranten bindt is een collectief gevoel van niet gehoord worden door de politiek en gepakt worden door het grote geld. Waar duurzaamheid nog een containerbegrip is, kun je zeggen dat Occupy een containergevoel van ongenoegen is. Het is genoeg geweest.

Maar hoe nu verder? Je kunt ten slotte niet eeuwig in je tentje voor het beursgebouw blijven zitten. Trouw liet kortgeleden een socioloog aan het woord, Ringo Ossewaarde, die vooral kijkt naar de aanleiding voor het protest. Hij ziet dat vooral in de crisis, die een einde maakt aan de mogelijkheid voor burgers om hun ongenoegen letterlijk af te kopen. Nu het geld op dreigt te raken wordt pijnlijk duidelijk hoe maatschappelijke waarden onder neoliberaal bewind marktwaarden zijn geworden. De frustraties die dat veroorzaakt zullen volgens hem voedingsbodem zijn voor meer acties.

Maar er zijn ook andere bewegingen zichtbaar, gericht op lokale zeggenschap en economie. In de VS zijn er op verschillende plaatsen processen gevoerd door gemeenschappen, buurten, steden tegen de federale overheid die de belangen van grote bedrijven steunt. Een aantal malen zijn deze al in het gelijk gesteld met uitspraken, waarbij individuele rechten van burgers boven die van bedrijven worden gesteld.

Parallel hieraan loopt in Europa de uitrol van de Transition Towns,  steden die ecologisch en energetisch zelfvoorzienend willen worden. Daar hoort uiteindelijk ook zelfbeschikking bij. De combinatie van bestuurlijke en economische zelfbeschikking kan veel van de misstanden waar Occupy zich tegen keert, oplossen. Misschien is het wel handiger om de gemeenteraden over te nemen, in plaats van het beursgebouw.

Peter van Vliet

Uit:
http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=71273

Zie eveneens:
http://transitiontowns.nl/
http://www.pro-werelddorp.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=FpFKkxXQZMs&feature=player_embedded
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10027/occupy-wel-revolutie-in-den-haag.html
http://www.argusoog.org/2011/10/even-een-bericht-vanuit-amsterdam-15-oktober-2011/
http://www.bovendien.com/laatste-nieuws/pow-nieuws-maakt-demonstranten-occupy-actie-belachelijk
(Ik roep  op de uitzendingen van Pow te laten voor wat ze zijn, een zielige schijnvertoning op kosten van de werkende massa, pretenderend nieuws te leveren maar feitelijk de kinderjaren nog niet ontstegen, iedereen publiekelijk af te zeiken, zeg maar, betaald pesten.)
http://www.bovendien.com/laatste-nieuws/live-stream-occupy-den-haag
http://www.terrania.org/nl/
http://www.eurostaete.eu/
http://www.sdnl.nl/index800.html

This entry was posted in Actueel, Andersdenkenden, Lezersbrieven and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.