Het verhaal van Dromenland, Deel II

Alle incarnaties van de Dromer komen ’s nachts samen, in de tijdloze ruimte van Dromenland. Zoals eerder gezegd, is dit de plek waar ervaringen worden uitgewisseld en oplossingen voor problemen uitgedokterd worden.

Deel II van dit verhaal gaat over de incarnaties die een ziel tegelijkertijd heeft. Je leest en hoort vaak dat de wereld in wezen tijdloos is. Dit houdt in dat de ervaring van tijd zoals wij deze kennen ‘gehallucineerd’ wordt. We spreken met zijn allen af dat er tijd is, en hoe dat dan werkt.

De ziel gebruikt tijd als raamwerk om met zijn/haar persoonlijkheden te kunnen communiceren op een manier die de incarnaties zullen begrijpen. Als je ziel tegen je praat over dingen die over 40 jaar in het verleden zijn gebeurt, maar in jouw werkelijkheid nog niet, dan zul je niet begrijpen, of op zijn minst minder goed, waar hij/zij het over heeft.

Ook kleurt de tijd de mogelijkheden. Het maakt nogal verschil of je in de jaren 60 of over 2 jaar geboren bent. Dit beïnvloedt sterk de ervaringen die je zult hebben, waarvoor je gekozen hebt. Je zou bijvoorbeeld als vrouw in de jaren 50 van de vorige eeuw geboren kunnen worden. Daar zul je ontdekken dat ten opzichte van deze tijd de emancipatie nog een hoop te wensen overlaat!

Het is de persoonlijkheid erom te doen dat de ervaringen in een min of meer logische volgorde gepresenteerd worden. Je zou best in de jaren 60 als vrouw de baas van een groot bedrijf kunnen zijn, maar binnen het raamwerk van deze tijd geloof je minder dat dit een mogelijkheid is. Op dezelfde manier zullen de meeste persoonlijkheden niet van de ene op de andere dag opeens accepteren dat ze helderziend zijn, of niet zullen sterven.

De illusie van een ontwikkelingstraject wordt om die reden keurig in stand gehouden door de ziel. De ziel begeleidt ons in ons gekozen traject door ervaringen voor te schotelen die we kunnen bevatten. Zo is een mogelijke ontwikkeling, zoals ik hem zelf ervaren heb:

Stap 1: Ik geloof in de dood en dat ik na dit feit niet meer zal bestaan.
Stap 2: Ik geloof in reïncarnatie, waarbij alle levens keurig op een rijtje staan en elkaar dus opvolgen.
Stap 3: Ik geloof dat alle levens gelijktijdig zijn en schrijf er, naar ik hoop, een interessant stukje over.
Stap 4: Wat zal stap 4 zijn?

Terug naar Dromenland. Alle persoonlijkheden van de ‘Mark-entiteit’ komen daar bij elkaar. Er is een Mark van nu, maar er is er ook één uit het jaar 2, zoals er ook één is uit het jaar 2245. Deze komen van verschillende versies van de Aarde. Deze versies stemmen overeen met de denkbeelden van de drie Marken en mengen zich met de massa-denkbeelden die heersen over deze ‘tijden’.

Je hebt dus drie Aardes, voor drie tijden. Per Mark heb je echter nog alle mogelijkheden die tegelijkertijd bestaan. Zo zou je Mark Nu kunnen opdelen in alle mogelijkheden die hij ooit gehad heeft, nu heeft en ooit zal hebben.

 

Laten we aannemen dat degene die dit schrijft Mark 1 is. Mark 2 is een waarschijnlijke versie van hem, die op een aarde leeft die 40 jaar verder is in de tijd. M2 ziet M1 dus in het verleden. Nu is het echter niet zo dat M1 zeker het pad zal volgen dat M2 zich herinnert. M1 zou een heel andere kant op kunnen gaan en keuzes kunnen maken die M2 niet ‘gemaakt heeft’. De M1 die ervoor kiest een ander pad te bewandelen, zou M5 kunnen zijn.

Op deze manier krijg je dus een hele ‘streng’ van Aardes, één per mogelijkheid. Betrek je ook de twee andere incarnaties van de Mark-entiteit erbij, dan kun je je voorstellen dat het aantal dimensies, want dat is eigenlijk wat het zijn, zo goed als eindeloos is. Het voorbeeldje heeft het voor de duidelijkheid alleen over Mark Nu, maar zou eigenlijk ook de andere twee incarnaties erin moeten betrekken.

Op deze manier kun je feitelijk ‘switchen’ van één mogelijk zelf naar een ander. Het zou kunnen dat M3 tegen een keuze aanloopt en dat hij kiest om alles bij het oude te laten. Hij wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met het bestaan van het lot. M3 accepteert dit denkbeeld niet en gaat zijn eigen weg. M4 echter besluit dat er wat voor hem inzit en gaat die weg. De persoonlijkheid die je nu bent heeft gekozen op één van de mogelijkheden te focussen. Dit wil niet zeggen dat de andere mogelijkheid niet bestaat.

M3 bestaat nu nog steeds. Misschien heeft hij gaandeweg besloten dat er toch iets voor hem inzat, misschien niet. Maar zeker is dat hij zijn eigen keuzes kreeg en zijn eigen werkelijkheid voor hemzelf gecreëerd heeft. Zijn ervaringen zijn niet waardeloos voor de Mark die koos voor een spirituele ontwikkelingsweg. Er wordt heftig gebruik gemaakt van elkaars ervaringen, op meer manieren dan alleen tijdens de nacht.

De verschillen tussen Aardes kunnen groot en klein zijn. Zo zou het enige verschil kunnen zijn tussen Aarde 1 en 2 dat aardbeien oranje zijn ipv rood. Maar het is ook mogelijk dat er in het ‘verleden’ van Aarde 4 bijvoorbeeld nooit een kerkelijke macht is geweest. Stel dat Aarde 4 en de Aarde waar je nu opzit, in hetzelfde jaar zijn. Zonder kerk is de ontwikkeling op Aarde 4 totaal anders verlopen dan die van deze Aarde. Stel jezelf eens voor wat de verschillen zullen zijn!

Er zijn vele momenten waarin je even naar een andere dimensie schiet, gewoon overdag. Deze merk je niet op, omdat ze keurig worden ingevuld door je dagelijkse bewustzijn. Alle creaties volgen je overtuigingen. Dit wil zeggen dat je pas een glimp van dit verhaal zult opvangen, als je het als mogelijkheid accepteert. Sterker, je zult dit verhaal niet eens gelezen hebben als er niet een niveau in je is dat dit als mogelijkheid beschouwt!

Er komt vast een Deel III, want hier is nog veel meer over te zeggen.

Bron: Mark, 2012 of nu

 

This entry was posted in 2012, Andersdenkenden, Dromen, Persoonlijke ontwikkeling and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.