Recensie: Afwijkend en toch zo gewoon ~ autobiografie van een autist – Sarah Morton

Afwijkend en toch zo gewoon’ is een autobiografisch verhaal geschreven door auteur Sarah Morton.
Sarah Morton werd in 1987 geboren in Nederland en vertelt in dit boek haar levensverhaal.
Het boek is ingedeeld in hoofdstukken te beginnen bij haar babytijd tot en met het heden. Sommige gebeurtenissen en belevenissen die Sarah zich niet kon herinneren uit haar eerste levensjaren kon ze neerschrijven aan de hand van verhalen van familieleden en video-opnamen die van haar gemaakt zijn. De rest van het verhaal heeft Sarah neergeschreven uit haar eigen ervaringen. Verder heeft ze nog twee aparte hoofdstukken geschreven: één over obsessies en één over problemen.
In haar peutertijd leek alles in orde met Sarah. Ze was wel wat trager dan andere kinderen, maar dat was geen probleem. In de kleuterklas werd het duidelijk dat Sarah ‘anders’ was dan andere kinderen. De juffrouw raadde Sarah’s ouders aan om haar te laten testen.
De diagnose ‘autisme’ viel toen ze zes jaar was. Autisme is geen ziekte of een handicap. Mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier. Daardoor is het sociaal contact bij mensen met autisme soms moeilijk. In de school werd Sarah haar ‘anders’ zijn een probleem. Kinderen vonden haar ‘gek’ en werd gepest door de medeleerlingen. Leraren deden niets aan het pestprobleem.
Sarah’s ouders zijn gescheiden toen ze acht  jaar was. Sarah bleef samen met haar broertje bij haar moeder wonen. De relatie tussen haar en haar moeder was niet optimaal, ze hadden vaak ruzie.  Op 11-jarige leeftijd heeft Sarah een cursus sociale vaardigheden gevolgd en ook daar wezen ze alles af op haar autisme.
Op haar twaalfde kwam ze terecht in de ZMOK school, een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Deze school leek anders. Er was een vast lesrooster en er werden geen eisen gesteld die Sarah niet aankon. Maar snel bleek dat dit toch niet de goede oplossing was. Leerkrachten dachten dat ze niet zelfstandig kon leven en dat ze zelf geen keuzes zou kunnen maken. De leerkrachten hadden het echter bij het verkeerde eind.
Sarah nam het heft in eigen handen en volgt schriftelijke cursussen in haar eigen tempo en  is op weg om haar MBO diploma te behalen.
Haar begeleidster Dory heeft Sarah terug zin gegeven aan haar eigen leven en ze heeft haar aangemoedigd om een boek te schrijven. Sarah schrijft al sinds haar kindertijd en heeft met ‘Afwijkend en toch zo gewoon’ haar eigen verhaal neergeschreven.
De bedoeling van Sarah is dat er zo veel mogelijk mensen haar verhaal lezen over wat er is misging in haar leven en wat daaruit te leren valt. Dit stelt haar gerust en geeft haar voldoening.
Afwijkend en toch zo gewoon’ is een aangrijpend en heel herkenbaar verhaal voor mensen die met autisme te maken hebben.
Mensen die autisme hebben krijgen een label opgespeld. De buitenwereld kijkt je anders aan en vinden dat je gek bent. Je zou denken dat het stellen van een diagnose zekerheid zou moeten bieden en dat de mensen op een goede manier begeleid kunnen worden. Niets is minder waar.
Vandaag wordt er nog altijd te weinig begrip getoond voor mensen met een beperking. De meeste leerkrachten weten nog niet eens wat autisme inhoud en jongeren met autisme worden verkeerd begrepen.
Het boek is geschikt voor een breed lezerspubliek. Door Sarah haar verhaal kunnen de lezers zich inbeelden hoe iemand met autisme het leven ervaart en dat mensen meer begrip hebben en geduld kunnen opbrengen voor mensen met een beperking.ISBN: 9789089730121  – 398 blz. – Pocketuitgave – Prijs: € 19,45 – Uitgeverij: Aristoscorpio
Klik hier voor meer info

Bron: De Boekenkast Lees hier de recensie van dit boek

This entry was posted in Actueel, Andersdenkenden, Behandeling, Kinderen, Levensverhaal and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.