Persbericht: Door falende instanties in de gevangenis

De nieuwe politieke partij WIL NU heeft meldpunten geopend om de misstanden en problemen in de zorg in kaart en aan de kaak te stellen. Voor WIL NU is de mens in de samenleving belangrijk en daarom komt de partij op voor burgers die in het nauw zijn gedreven door falend beleid van de overheid en instanties. Deze keer het absurde verhaal over een vader die in de problemen is geraakt.

Joost is door problemen in de relatie sfeer alles kwijt geraakt: “ Zijn werk, zijn huis, zijn gezondheid, maar vooral zijn dochtertje.” Hij zit nu vast in de Koepel gevangenis in Breda. De dochter van Joost is bij Joost weggehaald door de Raad van Kinderbescherming, waarbij onzorgvuldig onderzoek is gedaan. Aangezien de ex-vriendin moest kiezen tussen de vader van haar kind en haar ouders zijn er problemen ontstaan.

Door dit alles mag Joost geen contact meer hebben met het enige wat veel voor hem betekent, zijn dochtertje.

De vele emoties werden hem teveel, uiteindelijk heeft hij hulp gevraagd bij de gemeente Breda en kwam uiteindelijk terecht bij stadsbrigadier de heer Smit, die hij zag als vertrouwen persoon, via hem vroeg hij enkele malen om hulp aan de burgemeester van Breda, Peter van der Velden. Uiteindelijk heeft de heer Smit samen met de politie Joost bezocht, maar men was van mening dat men Joost niet kon helpen. Tijdens dit gesprek werd Joost getart doordat er op werd gezinspeeld dat de procedures op niets zouden uitlopen. Vervolgens werd gevraagd wat Joost in dat geval zou doen. Toen hij daarna aangaf dat hij niet voor zichzelf zou kunnen instaan verliet de delegatie vrijwel meteen zijn woning. Zij zijn vervolgens bij de schoonfamilie langsgegaan, en hebben deze ‘bedreiging’ serieus opgepakt en niet lang daarna is Joost gearresteerd en vastgezet in de Koepel Gevangenis in Breda. Kort geleden is zijn hechtenis voor de tweede maal met dertig dagen verlengd. Voor WIL NU: “Absurd. Om hulp vragen en vervolgens achter de tralies belanden!”

Het bestuur van WIL NU is van mening dat er in dit dossier fouten zijn gemaakt en dat er onvoldoende rekening is gehouden met de gevoelens van de vader en van het kind. Ook is de familie van Joost niet benaderd, wat een eenzijdig beeld heeft opgeleverd.
De gemeente wil in dit dossier geen commentaar geven, daar het onder de rechter is. WIL NU stelt dat de gemeente de reden is dat het zo ver is gekomen en dat alles wat er gebeurd is met wat inleving in het dossier voorkomen had kunnen worden. Het bestuur van WIL NU heeft een beroep ingesteld bij de Commissie Externe Klachten en gaat er van uit dat op 8 oktober meer duidelijkheid wordt verschaft. De partij WIL NU komt verhalen zoals het verhaal van Joost tegenwoordig heel veel tegen. Mocht u een vergelijkbare situatie tegenkomen, neemt u dan contact met ons op

Noot voor de redactie: Voor verdere informatie: Arjan Gelder – Voorzitter (Tel. 06 403 32 423)

Alkmaar, 1 oktober 2012.

Bestuur WIL NU
www.wilnu.nu

This entry was posted in Actueel, Andersdenkenden, Deskundigen, dwangbehandeling, Heersende normen, jeugdzorg, Kinderen, Levensverhaal, Onderzoek, Open brief and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.