Boekbespreking Het Experimentator Effect

Als je ‘s morgens je ogen opendoet, stroomt hij naar binnen…. De werkelijkheid, we ruiken, voelen, horen, zien en proeven ‘m. Maar bestaat hij eigenlijk wel? Wat is écht en wat beelden we ons in? Het experimentator-effect voert ons langs de broze wanden van de realiteit die we normaal nooit zien, maar waar we iedere seconde van de dag mee te maken hebben.

Het experimentator-effect trekt alles wat we als vanzelfsprekend beschouwen, in twijfel. Is er een objectieve werkelijkheid. Bestaan we eigenlijk wel?
De materie is niet zo vast als we denken.

Het speciale onderwijs was ervan overtuigd dat ik mijn hele leven aangewezen zou zijn op ‘hulp’ en dat 24-uurszorg geboden zou zijn.
Op dat moment leken ze daar gelijk in te hebben. De hele omgeving paste zich aan deze werkelijkheid aan.
In dit boek heet dit het nocebo-effect. Pessimistische verwachtingen kunnen iemand letterlijk ziek of gehandicapt maken.
Zelf geloofde ik met heel mijn wezen dat er een ander leven voor mij in het verschiet ligt, alleen was ik niet bij machte om op eigen kracht aan mijn zelfstandigheid te werken. Totdat er een begeleidster in mijn leven kwam die mijn kwaliteiten en mogelijkheden erkende.
Samen gingen we aan het werk. Zelfstandig leren reizen, zodat ik niet meer met de taxi hoefde.
Inmiddels woon ik op mezelf, tegen alle prognoses in en met steun van mensen die achter me staan.
De zwartkijkers van het eerste uur hebben het nakijken.
Ik kan alleen maar beamen hoe krachtig suggesties zijn.

We zijn gevoelig voor suggesties. We kunnen ziek worden van een bericht over ‘kankerverwekkende stoffen in de lucht’ ook als we die stoffen helemaal niet binnen hebben gekregen.
Andersom, als we positieve verwachtingen hebben van iets, komen deze ook uit.
Topsporters visualiseren hun acties. Om te bestuderen wat ze moeten doen, of om een positief vooruitzicht te creëren? Je kunt pas iets volbrengen als je je het kunt voorstellen. Alsof iets al werkelijkheid ís.

Er zijn mensen gestorven aan een ‘levensbedreigende’ ziekte die bij nader inzien niet dodelijk bleek te zijn. Het was niet de aandoening zelf, maar de verwachting waar een persoon aan bezweek.
‘U heeft niet lang meer te leven’ kan letterlijk een dood-doener zijn.
Andersom zijn er mensen genezen van terminale ziekten, door met heel hun wezen te geloven beter te kunnen worden.
Een placebo geeft vaak dezelfde positieve resultaten als een erkend medicijn. Bij homeopathische middelen is de werkzame stof vaak zo verdund dat er alleen nog de mógelijkheid bestaat dat de stof erin zit.
Toch zweren velen erbij en knappen er daadwerkelijk van op.

Of een middel of behandeling werkt, hangt vooral af van het vertrouwen van de patiënt én dat van de arts.
‘Placebo’ is Latijns voor: ik wil behagen.
Wij associëren het met een zoethoudertje, een nepmiddel. Gebakken lucht.
Alvorens iets af te doen als kwakzalverij, dienen we ons bewust te zijn van het effect op lichaam en geest. Vaak is het liefde, troost, geruststelling en geloof dat iemand geneest en niet de werkzame stof of de ingreep zelf.

Ook onverwerkte gevoelens, ervaringen en conflicten worden niet vermeden in dit boek. Onopgeloste stress kan je uit evenwicht brengen en je zelfs de grip op de ‘realiteit’ doen verliezen. De auteur durft ook kritiek te hebben op de psychiatrie, welke vooral symptomen onderdrukt en mensen in de rol van een patiënt duwt dan te kijken naar de oorzaak van bepaalde problemen en iemand te horen en perspectieven te bieden.

Belangrijke thema’s in je leven zullen steeds vroeg of laat weer opduiken. Een bepaalde levensles zul je blijven tegenkomen.
Kunnen we iets laten verschijnen, simpelweg door het ons voor te stellen? Zijn het onze eigen onbewuste verwachtingen die iets laten gebeuren?

Sommige gebeurtenissen (die samenvallen) zijn al te toevallig. Welke betekenis zit daarachter?
Is het een signaal van het onderbewuste, bijvoorbeeld dat je iets in je leven ‘moet’ veranderen?
Soms reikt het lichaam je een nieuwe kans of een inzicht aan.
Wetenschap, de invloed van gedachten, illusies, tijd, spiritualiteit, de sluier van Maya, en toveren, op al deze onderwerpen gaat Het experimentor-effect in. Het is nauwelijks samen te vatten.

De realiteit is rekbaar. Dit boek toont aan wat ik al voelde: we creëren ons eigen werkelijkheid. We zijn tot alles in staat, zolang het geloofwaardig is.
Het is zeker een stimulans om je leven ten positieve te veranderen en te zorgen dat je gezondheid in
de juiste handen ligt: je eigen handen.

Al met al een boeiend verslag, waarin de auteur ook zijn eigen ervaringen betrekt. Het verruimt je wereldbeeld en laat je zaken in twijfel trekken.
Het experimentator effect verdient een brede verspreiding.

Het boek
303 pagina’s
ISBN 9789081878500
Uitgeverij Agnost
Auteur HP Vrijdag
Website: www.experimentator-effect.nl

This entry was posted in Actueel, Andersdenkenden, Bewustzijn, Deskundigen, Maatschappij, Onderzoek, Persoonlijke ontwikkeling, Psychiatrie, Ziektebeelden and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.