De epidemie van de angst

Als er íets is dat zich sneller verspreidt dan een virus, is het wel angst. De medische wereld maakt hier gebruik van.
Angst = stress. Wat doet het met het immuunsysteem als we voortdurend op scherp staan?
Het afweren van ziektekiemen komt op een lager pitje te staan. De meeste aandacht gaat uit naar het dreigende gevaar. Niet het virus zelf, maar de angst voor wat ons allemaal kan overkomen.
Er is minder aandacht voor herstel en groei van de cellen, we verteren ons voedsel minder snel en we zijn vatbaarder voor ziekten(!!)

We leven in een omgekeerde wereld. In plaats van de maatschappij gezonder, natuurlijker en meer ontspannen te maken, krijgen we vaccins opgedrongen voor van alles en nog wat.
De hypotheek moet betaald worden, veel ouders moeten hun kinderen al op jonge leeftijd achterlaten bij een kinderopvang, omdat ze buiten de deur moeten werken.
Allemaal stressoren.
Ziekten zijn vaak een uiting van (kwalitatieve) ondervoeding, slechte hygiëne, te hard werken en gebrek aan beschutting. Veel epidemieën zijn al teruggedrongen door betere leefomstandigheden; voeding, hygiëne en allerlei voorzieningen.

Onlangs is er een campagne gestart, direct gericht op kinderen: “Ik Ben Geen Watje.”, van stichting Jeugd en Gezin in samenwerking met Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gaat hier om de vaccinaties tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en bof, mazelen en rode hond (BMR) vaccin. Meisjes krijgen een uitnodiging voor een injectie tegen een virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken (HPV).
De boodschap suggereert dat ieder kind dat geen prik krijgt, een watje is.
Kinderen zijn gevoelig voor groepsdruk en voor de meesten is er bijna niets ergers dan ‘eruit liggen’.
De ingreep zou niets voorstellen.
‘Het is ‘gewoon’ een prik waardoor je geen nare ziektes zal krijgen. Het stelt echt helemaal niets voor, want je telt tot vijf en het is al gebeurd.’
Ook krijgen kinderen de opdracht om klasgenootjes uit te nodigen, want: je wilt geen watje zijn.
Het is een psychologisch doortrapte overheidspropaganda.
De actie biedt ook voer voor pesten en sociale uitsluiting, net in een tijdperk dat de gevolgen van pesten en andere psychische mishandeling aan het licht komen.
Ook op scholen hangen posters en zijn er ansichtkaarten verspreid die allen verwijzen naar de site ‘Ikbengeenwatje.nl’

Of het kind wel of geen vaccinatie krijgt, zegt niets over wie hij is.’
Van een professionele organisatie als stichting Jeugd en Gezin mogen we een voorbeeldfunctie verwachten wat betreft respect voor elkaar, en mogen we goed onderbouwde informatie vragen.
Met deze actie heeft de organisatie de eigen geloofwaardigheid onderuit gehaald. Welk belang streeft men na?
Officieel is het verboden om reclame te maken die kinderen laat geloven er sociaal of fysiek nadeel van te ondervinden als ze een bepaald product niet afnemen.
Kinderen zijn een kwetsbare groep.

De berichtgeving over een hype ligt steeds in de lijn met hoe het RIVM erin staat.
Het meest recent zijn de mazelen, een aandoening die meestal onschuldig verloopt.
Veel ziekten waren al op hun retour voordat men begon met vaccineren. Er zijn dodelijke ziekten en er zijn gewone kinderziekten. Die laatste kunnen we het best gewoon laten uitzieken en de ernstigste gevallen ondersteuning geven door het immuunsysteem te versterken.

In veel landen is vaccineren al verplicht. Ook Nederland dreigt deze kant op te gaan. Journalisten, artsen en andere spreekbuizen laten weten hoe onverantwoord is om het kind niet in te laten enten.
In Nederland zijn de meeste vaccinatie’s officieel nog niet verplicht. Niettemin worden ouders onder druk gezet om hun (kerngezonde) kind medische behandelingen te laten ondergaan.
Waarom is er zoveel verbaal geweld nodig om mensen te overtuigen van het nut van vaccins? Is men door de argumenten heen?
Alleen ouders die om religieuze redenen weigeren, worden besproken. Zij worden neergezet als onverantwoord, dom en een gevaar voor hun kind en voor de samenleving.
Ouders die twijfelen aan het nut of de veiligheid van een vaccinatie, blijven buiten beeld.
Waarom krijgen ouders niet standaard een bijsluiter van het vaccin, zoals we ook een bijsluiter meekrijgen van medicijnen uit de apotheek?

In het verleden bleken kinderen na het doormaken van mazelen en sprong in hun ontwikkeling te hebben gemaakt. Ze konden ineens dingen die ze eerst niet konden. Ook zijn ze voor de rest van hun leven immuun voor de mazelen, een garantie die een injectie niet kan geven. Veel mazelenpatiënten waren volledig gevaccineerd.
Klassieke kinderziekten kunnen zeker nut hebben.
Naderhand zijn de kinderen die mochten uitzieken minder vatbaar voor allergieën en auto-immuunziekten dan ‘beschermde’ kinderen.

In het westen is er veel vooruitgang geboekt met het bestrijden van infecties. Sinds de twintigste eeuw is het sterftecijfer spectaculair gedaald, lang voordat het Rijksvaccinatieprogramma van start ging.
Ook de complicaties door vaccins, zoals ademstilstand bij baby’s, zijn hier niet meegerekend. Men vaccineert ook te vroeg geboren baby’s in het ziekenhuis, bij wie het immuunsysteem nog onderontwikkeld is.
Er is ook een duidelijk verband tussen zuigelingensterfte en de vaccinatiegraad. Hoe minder vaccinaties, hoe groter percentage kinderen de één halen.
Van de 1000 baby’s sterven er in Amerika 6,22 (in Nederland 4,59) vóór de leeftijd van een jaar. Vóór hun eerste verjaardag krijgen Amerikaanse en Nederlandse baby’s maar liefst 26 inentingen. Beide landen hebben ongeveer het meest intensieve vaccinatieprogramma ter wereld. Daarentegen vallen Zweden en Japan onder de laagst scorende landen vallen qua babysterfte (respectievelijk 2,75/1000 en 2,79/1000). In die landen zijn slechts 12 doseringen opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma: het laagste aantal van de onderzochte landen.

In gevallen van kinderziektes, is het lichaam bijna altijd in staat om op eigen kracht de ‘indringers’
te overwinnen. Alleen wanneer iemand al uitgeput, verzwakt of chronisch gestrest, nemen bacteriën en virussen de overhand. Ook mazelen zijn in sommige gevallen gevaarlijk. Als een kind al nauwelijks weerstand heeft door stress, prestatiedruk, vulling uit de magnetron en gebrek aan natuur en lichaamsbeweging, kan een verkoudheid al uit de hand lopen.

Tot begin jaren zeventig waren er gemiddeld 200.000 mazelenpatiënten per jaar. Volgens de officiële cijfers van het RIVM overleden er in de jaren 1960 tot begin jaren 1970 een 15- tot 30-tal patiënten. Besef dat pas in het jaar 1976 het eerste mazelenvaccin is geïntroduceerd.
Wat doet het RIVM nu? Volgens de organisatie overlijden nu ineens 1 á 2 per 1000 mazelenpatiënten. Daarmee zitten ze er maar liefst een factor 10 naast, want de 1000 gaat hier om het aantal geregistreerde gevallen!
Coutinho liet in het NOS-journaal weten dat het werkelijke aantal gevallen 10 maal zo hoog ligt.
na 2 minuten 30, interview Roel Coutinho.

Waar kinderziekten steeds meer zijn uitgebannen, is het aantal allergieën en auto-immuunziekten iedere 15 jaar verdubbeld, is astma vervijfvoudigd (200 doden per jaar) en ziekten als MS zijn verdubbeld. In het opleidingsboek voor Immunologen wordt ook verteld waarom infecties op jonge leeftijd beschermen. Er worden T-cellen aangemaakt die beschermen tegen allergie en auto-immuunziekten.
De jaren ’60 generatie, die nog kinderziekten heeft doorgemaakt, kent veel minder chronische ziekten dan de kinderen die later kwamen.
Koorts werkt ook preventief tegen kanker en andere vijandelijke cellen. Koorts is geen ziekte, maar een beschermde reactie van het lichaam.
“Wat me niet doodt, maakt me sterker”, is hier zeker van toepassing.

Geef alleen degenen een spuit die er zelf om vragen. Geen totalitair systeem!
Er zijn andere oplossingen.
De kern van wel of niet vaccineren heeft te maken met het immuunsysteem. Als we verzwakt zijn, nemen bacteriën en virussen de overhand. Is het geen zaak om zo gezond mogelijk te leven, zodat ziektes of geen vat krijgen, of het lichaam zichzelf geneest?
Extra vitamine C helpt bijvoorbeeld als bescherming tegen infecties. Veel mensen hebben hier een tekort aan, doordat de voedingswaarde van onder andere groenten en fruit gedaald is in de afgelopen jaren.
Lichaamsbeweging houdt ons in goede conditie, waardoor we beter bestand zijn tegen ziektekiemen.
De natuur brengt ons tot rust, waarmee ons immuunsysteem weer geactiveerd wordt. Ook lachen en plezier hebben is goed voor onze weerstand.
Moedermelk (voor baby’s), voedzaam en puur eten, frisse lucht, spelen in bossen en op stranden en vooral liefde en aandacht helpt kinderen om sterk te zijn.
Garanties heb je natuurlijk nooit. Vaccins geven ook geen garantie.
Laten we zoveel mogelijk ongezonde stress uitbannen, door te gaan leven op een manier die bij ons past.

Hier rust de taak om informatie bekend te maken aan het publiek. Niet door bizarre complottheorieën, maar (wetenschappelijke) argumenten.
In de wetenschap heb ik veel vertrouwen, zolang deze onafhankelijk is en geen zakelijke belangen dient, maar zuivere informatie de wereld inbrengt. Onderzoekers (immunologen, virologen en kritische artsen), in plaats van de farmaceutische industrie en andere belanghebbenden.
Zegt het voort!

Bronnen: www.reclamecode.nl

http://nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Hygienehypothese_opnieuw_bezien20121216.pdf

http://nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Toename_kankergevallen_door_uitroeien_infectieziektes_met_koorts.pdf

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/geraffineerde-mazelen-leugens-van-het-rivm-naieviteit

http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/de-mazelenvaccinaties-ten-aanval/

Ik ben geen watje

http://www.ikbeneenwatje.nl/

http://www.waaromvitaminen.nl/

http://nos.nl/uitzendingen/10592-nos-journaal-29-juni-2013-2343u.html

http://tegenbericht.wordpress.com/2009/08/07/pokken-en-vaccinaties-het-echte-verhaal/

www.slaaptgijnog.nl/slaaptgijnog/

 

This entry was posted in Actueel, Andersdenkenden, Behandeling, crisis, Kinderen, Maatschappij, Medicatie, Natuur, Ouders and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.