HARTverwarmendWijs: opgroeien in een wijze wereld

meisje_kind_tuin_wortel_gezond_490x330

HARTverwarmendWijs ziet een duidelijk toekomstbeeld: kinderen groeien op in een hartverwarmende, krachtige, sociale omgeving. Zij ontwikkelen hun talenten, samen met alle mensen in de gemeenschap rondom hen. Het onderwijs heeft hart voor elk kind en faciliteert wat het nodig heeft.  Het onderwijs faciliteert hierin, doordrongen van het feit dat talentontwikkeling in deze tijd belangrijker is dan kennisoverdracht, omdat de toekomstige economie nog een onbekende is.

Met  een krachtig kernteam, en bevlogen teams in verschillende regio’s in Nederland, breedgedragen door ouders, leerkrachten en professionals van verschillende expertises in Nederland én in buitenland heeft HARTverwarmendWijs zich middels een netwerk van duizenden mensen  verbonden om deze droom daadwerkelijk gestalte te geven. En is zij uitgegroeid tot een erkend Goed Doel Stichting met ANBI status.

De nadruk van het HARTverwarmende netwerk ligt in het behartigen van de diverse behoeften in alle lagen in het onderwijs, waarbij het accent altijd op een diepere samenhang tussen de leering-leraar-omgeving voorop wordt gesteld. Diep bewust van het gegeven dat de gehele gemeenschap bijdraagt aan het (op)voeden van een kind, breidt HARTverwarmendWijs zich vervolgens uit, op basis van co-creatie met haar leden, om de behoeften van kinderen in de hele gemeenschap te behartigen.

Kansen                                                                                                                                                                  

Het huidige onderwijssysteem is gebaseerd op meetbare scores, prestaties, controles en vergelijkingen hierop tussen scholen. Dit haalt de kansen weg voor scholen, leerkrachten en kinderen om hun passie en dromen te volgen, om een eigen identiteit te bepalen. Duizenden kinderen kunnen dit onderwijs niet aan of worden domweg niet toegelaten tot het onderwijs. Zij zijn inmiddels -ondanks de leerplichtwet, en ondanks de wet op passend onderwijs- ’thuiszitters’ geworden. De gevolgen zijn vaak verregaand.

Wij weten dat er prachtige gemeenschappen zijn waar een diepgaande democratische cultuur reeds gerealiseerd wordt, niet alleen in de scholen maar in de hele gemeenschap! HARTverwarmendWijs is hiertoe naar Israël afgereisd en heeft samenwerkende schoolhoofden, burgemeesters, leerkrachten en burgers ontmoet die elkaar ruimte geven voor integratie van hun maatschappelijke dromen, steeds met een werkelijk zichtbaar resultaat!

Deze gemeenschappen geven letterlijk invulling aan het principe “It takes a village to raise a child’.  Ze spraken allen over meer sociale cohesie, betere leerresultaten, minder geweld en niet tot nauwelijks pestgedrag. De mensen straalden, ze werden gehoord, gezien en gekend in het realiseren van hun dromen. Zij worden hierin fantastisch begeleid door twee organisaties die gefundeerd zijn op het helpen groeien naar een democratische cultuur, met wie wij de samenwerking in Nederland aan zullen gaan.

 

Het is in Nederland ook haalbaar! Mits wij gezamenlijk de moed hebben te transformeren en de vele goede initiatieven voor vernieuwend onderwijs, en op vele andere terreinen van de ‘participatiesamenleving’ ook daadwerkelijk vorm geven!

 

Actieve participatie                                                                                             

HARTverwarmendWijs is bezig zowel veelzijdig als doelgericht, daadkrachtig en samen, haar expertise te bieden. Aan gemeenten om ze te helpen vormen tot hechte gemeenschappen, scholen helpen omvormen naar talentontwikkelingsplaatsen en burgers en bedrijven te ondersteunen om samen de opgroeiende generatie te omarmen. En hen zo tot de zelfbewuste, talentvolle bekwame volwassenen te laten uitgroeien die ze diep van binnen al zijn.

Concrete activiteiten, steeds in ontwikkeling, van HARTverwarmendWijs zijn onder meer:

  • de ontwikkeling van vernieuwende onderwijsmethoden. Deze onderwijsmethoden die het hart raken worden via de site verbonden en zichtbaar gemaakt. Kennis wordt gedeeld in lezingen en workshops, het materiaal is te koop.
  • ondersteuning aan democratisch onderwijs / thuisonderwijs / te starten scholen
  • een interactieve website bieden die mogelijkheid geeft tot verbinding, het up to date houden van ontwikkelingen, activiteiten, literatuur en aanverwante informatie
  • kinderen, ouders, leerkrachten die ervaren ‘dat het anders moet’  vinden erkenning voor hun verhaal, contact met lotgenoten, bieden en krijgen antwoorden en ontdekken mogelijkheden.
  • een expertisecentrum van vakkrachten uit onderwijs, maatschappelijk werk, coaches, advocatuur en ervaringsdeskundigen vormen een baken voor thuiszittende kinderen en hun omgeving. ‘Maatjes’ gaan mee naar instanties en bieden concrete hulp.
  • regionale groepen vormen krachtplaatsen waar onder meer lezingen en workshops  worden georganiseerd
  • en natuurlijk worden de kinderen en jongeren zelf  in hun wensen en uitvoering gehoord en ondersteund

 

“It takes a community to raise a child!”

HARTelijk dank, namens HARTverwarmendWijs en de kinderen van deze tijd,

Indi Hondema, Oprichtster en Voorzitter

Link: www.hartverwarmendwijs.nl/hartverwarmendwijs-opgroeien-in-een-wijze-wereld/

This entry was posted in Andersdenkenden, Heersende normen, jongeren, Kinderen, School and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.