Let op, mensen; het wordt steeds pittiger (en daarmee helderder).

“Met de voorkennis van bovengenoemde feitelijke en wettelijk informatie heeft voormalig minister

Piet Hein Donner van Justitie (Kabinet-Balkenende II) op 1 juli 2004 onderhuids de actio popularis

(het procesrecht voor éénieder) afgeschaft, zodat de 16,5 miljoen Nederlanders bestuursrechtelijk niet meer kunnen procederen”
(Zie de doorgezonden mail van meneer Ad van Rooij.)

Dan is deze handeling van meneer P.H. Donner toch niet anders te kwalificeren dan een puur criminele actie? Gericht tégen de inwoners van Nederland!

Regels, steeds meer; wetten, steeds meer. Maar de burgers, de mensen worden telkens meer slaaf van de “overheid”, van de “regering”.

De strijd voor vrijheid en ruimte voor menselijke ontwikkeling (bewustwordingsprocessen!) is in volle gang. Onderdrukkenden contra onderdrukten. Oftewel, minder dan 1% tegen bijna 100%. Anonymus: “we are legion”. En dat is de realiteit.  De wereld van wetten en regels is geen natuurlijk fenomeen; dat is – in de vigerende maatschappij – een wereld van vergaande onderdrukking. Daar dient de komende jaren een eind aan te komen. Het zij zo.

Het lijkt momenteel het beste, om de handel en wandel van de politici volledig “links” te laten liggen. Politici zijn – door de eeuwen heen –  tégen de burgers geweest. Dat komt heden ten dage uiterst schrijnend aan het licht.

Ter informatie:
http://theinfounderground.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=5367 (zie de video!) (Globaal)
En ook op de dag van vandaag (nog steeds, zó lang al,) zit meneer Ocksi gevangen en lopen beide wethouders nog steeds vrij rond! Het lijkt dus ook hier de omgekeerde wereld.) Misschien kan Zembla eens een “update” van dergelijke, de afgelopen jaren uitgezonden onderwerpen maken:
http://lkalmelo.nl/2011/09/lka-vervolgt-om-belediging-wethouder/ (Lokaal)
http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/996583-gijzeling-in-almelo (Lokaal en nationaal)

(“De lokale kranten [Tubantia?] staan onder druk.”)

Zie ook mijn reactie:

Bert M. zegt:

Over recht en rechtsstaat gesproken; Zembla bracht enige tijd geleden de gang van zaken rond het echtpaar Ocksi en de gijzeling door meneer Okci van o.a. een wethouder in beeld. Getreiterd als de Ocksi’s waren door de gemeente Almelo. Nu blijkt o.a.:

>>>Gemeente onderuit in zaak De Rechter

donderdag 11 februari 2010 | 02:53 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 11 februari 2010 | 03:07
Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten

ALMELO – De gemeente Almelo heeft onterecht een ontheffing geweigerd aan café De Rechter, om op Koninginnedag 2008 een tap op het Waagplein te plaatsen voor het schenken van alcohol.
Dat heeft de Almelose bestuursrechter besloten.

Het café wilde op het terras van het later door de eigenaar in brand gestoken horecapand zwak alcoholhoudende drank verstrekken en vroeg een ontheffing aan. De gemeente weigerde die ontheffing, waarna de eigenaar bezwaar maakte. De bezwarencommissie verklaarde dat bezwaar ongegrond, waarna het café naar de rechter stapte. Die stelt de Almelose ondernemer in het gelijk.

Volgens de bestuursrechter heeft de gemeente de ontheffing op verkeerde gronden geweigerd. “De rechtbank acht het onbegrijpelijk dat een ontheffing wordt geweigerd omdat in andere situaties geen vergunning is gevraagd”, meldt het vonnis. Volgens de bestuursrechter had de gemeente ook op andere gronden in redelijkheid niet kunnen weigeren de ontheffing te verlenen en moet het besluit vernietigd worden.<<<

Meneer Okci zit natuurlijk nog steeds in het gevang …………
Hoe gaat dat dus met recht en rechtspraak heden ten dage?

http://www.argusoog.org/2010/02/coutinho-valt-in-eigen-leugen-zwaard/

En, om even bij Almelo te blijven (maar dit verhaal geldt voor onze gehele natie!):
ook Dimence-Almelo kan zich dit artikel stevig aantrekken (ik weet het van zeer nabij):
http://www.depers.nl/wetenschap/598818/Wie-is-hier-nou-gek.html

En meneer P.H. Donner??? Hoe lang maakt híj ons nog gek[ker]?
(zoals met de afschaffing van de A.P., de actio popularis.)

Elk mens is – in essentie – een prachtig, harmonieus wezen!
Daarom dan ook:

Hartelijke groet aan élk-ander,

Bert
Almelo

This entry was posted in Actueel, Andersdenkenden, Lezersbrieven, Maatschappij, Onderzoek, Open brief and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.