menselijkheid; voor of tegen?

Schrik, Nine; ik las dit zojuist:

5

Actualiteit van ‘jeugdzorg’ in de media.

SCHOKKEND nieuws: SP wil nu UIT HUIS PLAATSEN zonder indicatie!

Ik houd mijzelf niet met politiek bezig, omdat ik vind dat het recht van een kind op zijn ouders en familie niet onderwerp zou moeten zijn van politieke kleur dan wel spelletjes. Toch bereikt mij het artikel d.d. 29-06-2011 ‘Bevrijd kind van bureaucratie jeugdzorg’ van SP Tweede Kamerlid, ex-gezinsvoogdes, Nine Kooiman.

Het schokkende, als u in dit rapport item 7 leest, ik citeer:

Schrap de indicatie voor de rechtbank

Zorg dat de kinderrechter een machtiging uithuisplaatsing kan uitspreken, zonder dat er een indicatiestelling en indicatiebesluit ligt. De kinderrechter kan nu geen machtiging uithuisplaatsing uitspreken als er geen geldig indicatiebesluit vanuit Bureau Jeugd-zorg ligt. Dit werkt momenteel enorm vertragend, en niemand zit op deze papierhandel te wachten.

De SP stelt voor om kinderen maar uit huis te gaan plaatsen zonder dat daar zelfs een indicatiebesluit voor is… tevens wil men indicaties tot bijvoorbeeld UHP van onbeperkte duur gaan maken. Betekent dit dat de ‘anonieme tips’ en ‘meldingen’ direct tot UHP leiden, als het aan de SP ligt? De verplichting van een oordeel door een gedragsdeskundige is ook al kort geleden uit de wet gehaald.

Ook opvallend: die contactjournaals zijn maar lastig, beter niet doen want anders zouden ouders te veel weten hoe iets werkelijk toe gaat en er onderling gesmoest is,. (Waarom zijn bij alle overleg over kinderen NIMMER de ouders betrokken? Wél soms, niet verplicht, de ‘gedragsdeskundige’ die het kind nooit gezien of gesproken heeft!)) Niemand binnen de SP komt kennelijk op het idee om eens die hele jeugdzorg op te doeken, eens wérkelijk naar de ouders te gaan luisteren en projecten zoals ‘Home Start’ (hulp van vrijwilligers, HS is echter alleen voor kinderen tot 6 jaar) dan wel ‘Eigen kracht netwerken’ te stimuleren en de echte noodzakelijk zorg over te laten aan echte universitair geschoolde psychologen en (ortho)pedagogen in plaats van aan een stel amateurs zonder wettelijk vastgelegde scholing, zonder beroepsregistratie en zonder tuchtrechtspraak dat zich BJZ pleegt te noemen!

TREURIG: DE SP staat kennelijk het onbelemmerd UIT HUIS PLAATSEN voor en vooral geen weerstand van ouders…en vooral: de macht in ‘jeugdhulp’ MOET bij BJZ blijven liggen…En dan voluit beweren dat ‘jeugdzorg’ geen LINKSE HOBBY is!

Markant is dat Nine Kooiman haar schrijfsel een ‘onderzoek’ noemt. Ik vraag me af of het enige wetenschappelijk toets zou kunnen doorstaan! BJZ-Haaglanden ook een andere bron gevonden om kinderen uit huis te plaatsen! Zie dit artikel in Binnenlands Bestuur’.

Waarom staat het Malieveld nog niet vol met protesterende (groot)ouders?? (4-10-2011???)

Het weinig zeggende antwoord van de staatssecretaris van VWS, mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, leest u hier in de kamerbrief 6-10-2011:

Het meest merkwaardige is nog dat zij er van uit gaat dat hulpverleningsplannen SAMEN met de cliënten gemaakt worden… welke ouder herkent dit?

Het staat hier:
http://dl.dropbox.com/u/3224280/Videos%20%2B%20media%20links%20jeugdzorg.pdf (Pag.44)
http://www.sp.nl/jeugd/nieuwsberichten/9865/110629-kooiman_lanceert_rapport_
Verder:
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/nieuws/jeugdzorg-we-plaatsen-gezinsleden-al-uit-huis.2204802.lynkx#Reageer

En lezen we dit voorbeeld (top van de ijsberg):

Dit is helaas de manier hoe een minister van Justitie :( of minster van ..???? handeld!
Toen ik een half jaar geleden bij de directie van BJZ en vervolgens bij de rechter aangaf dat mijn kind in de pleeggezin sexueel mishandeld werd, werd mijn kind zonder enige uitleg plots overgeplaatst voor de zesde keer, naar weer een ander pleeggezin!!!
Wilt u weten waarom mijn kind uithuis is geplaatst? Omdat ik eenmalig een wormenkuur had gebruikt wat verkeerd werd geinterpreteerd!
De RvdK kwam met 5 man mijn huis binnen lopen en mijn kind moest mee want er was een beschikking van de rechter want ‘mijn kind was in gevaar’??? Hij liep gevaar en zij moesten hem onmiddelijk meenemen, er was geen tijd volgens hun dus moest ik een paar kledingstukken meegeven!!??
Uitleg werd verder niet gegeven! Dat zou ik 7 dagen later op de zitting te horen krijgen!! Ik was geschokkeerd en verlamd en dacht, dit is een nachtmerrie en ik wordt straks wakker!
Maar helaas de nachtmerrie duurt nog voort en het is inmiddels al 20 maanden later. Mijn kindje van 7 jaar is compleet verwoest, hij is zes keer overgeplaatst van de ene pleeggezin naar de andere, van de ene crisisopvang naar de andere totdat hij helemaal ingestort was toen vondt BJZ dat hij gediagnostiseerd moest worden!?
Vervolgens werd van zijn trauma´s een diagnose gesteld en van zijn sexuele mishandeling werd geprobeerd zelfs een gedragsstoornis van te maken!?? Hij is pas zeven jaartjes…
Toen ik aan gaf naar het Hof toe zou stappen, hebben de vriendjes van Opstelten uit Rotterdam gelijk een nieuwe wet voorgesteld. Die luiddde: ‘de eigen bijdrage voor Hoger beroep en griffiekosten word verhoogd’ om zo ouders te belemmeren tegen hen om in Hoger beroep te gaan!!! Die wet gaat nu vanaf januari 2012 inwerking treden!!
Mijn kind is compleet kapot gemaakt en zijn jonge leventje is compleet verwoest door de justitiele tak in dit land!!
Ik hebna drie klachten twee intern en een extern klachten ingediend tegen de RvdK en pas na een jaar in mijn gelijk geateld maar de verzonnen verhalen van BJZ blijven maar binnen stromen en er komt geen einde aan!
Nederland is letterlijk een zieke kinderhandelland..
Een ieder die voor deze partij heeft gekozen roep ik op om te gaan demonstreren om de val van deze kabinet!!! En alle vriendjes van deze partij!!

http://www.argusoog.org/2011/11/oproep-aan-alle-bureau-jeugdzorgslachtoffers/

Jeugdzorg en RKB zélf al vaak zo misdadig, en nu ook de rechters nog “voor eigen rechter” laten spelen, zonder een deskundige indicatie!

Wij zijn met ons allen inmiddels in het onderste van de put beland, wat jeugdzorg betreft.
Verschrikkelijk; hoe durft men kindertjes uit huis te halen, met vier man of meer, vaak midden in de nacht. Of rechtstreeks van school vandaan, zonder dat de ouder[s] er iets van af weet/weten.

Hoe verschrikkelijk treedt de overheid, c.q. treden [semi]overheidsinstanties vaak niet op. Alsof het om dieren gaat; erger nog: alsof het om voorwerpen gaat.

Waar is de menselijkheid gebleven: vaak volkomen verdwenen.

“En wat is hierop uw antwoord?”

(Nine, omdat transparantie in deze zaken zo uiterst belangrijk is, stuur ik deze post Cc ook door naar enkele andere adressen.)

Bert
Almelo

This entry was posted in Actueel, Andersdenkenden, Deskundigen, dwangbehandeling, jeugdzorg, Kinderen, Lezersbrieven, Maatschappij, Marteling, Onderzoek, Open brief, Ouders, Psychiatrie, Rechtspraak, Stichting Mindcontrol, Vroegkinderlijke ervaringen, Ziektebeelden and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to menselijkheid; voor of tegen?

Comments are closed.